IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

autonomic computing

ที่มา SearchCIO-Midmarket.com

  :   ผู้ชม 12734

autonomic computing เป็นชื่อแบบจำลองคอมพิวเตอร์จัดการตัวเองต่อจากและเป็นแบบบนระบบประสาทอัตโนมัติของร่างกายมนุษย์ ระบบ autonomic computing จะควบคุมการทำงานของโปรแกรมประยุกต์คอมพิวเตอร์และระบบโดยปราศจากการนำเข้าจากผู้ใช้ ในวิธีเดียวกันที่ระบบประสาทอัตโนมัติควบคุมระบบร่างกายโดยปราศจากการนำเข้าความสำนึกจากแต่ละคน เป้าหมายของ autonomic computing คือสร้างระบบที่เรียกใช้ตัวเอง ขีดความสามารถของการทำงานระดับสูง ขณะที่รักษาความซับซ้อนที่มองไม่เห็นของระบบกับผู้ใช้

autonomic computing เป็นหนึ่งของการก่อสร้างบล๊อกของคอมพิวเตอร์แผ่กระจาย แบบจำลองคอมพิวเตอร์ในอนาคตคาดหวังว่าซึ่งคอมพิวเตอร์มีเล็กและอาจจะมองไม่เห็นที่จะอยู่รอบตัว การสื่อสารผ่านเครือข่ายการเชื่อมต่อภายในมากขึ้น ผู้นำอุสาหกรรมจำนวนมาก รวมถึง IBM, HP, Sun และ Microsoft กำลังวิจัยส่วนประกอบหลากหลายของ autonomic computing โครงการของ IBM เป็นหนึ่งของโครงการเด่นและเริ่มต้นการพัฒนา ในความพยายามส่งเสริมมาตรฐานเปิดสำหรับ autonomic computing เร็วๆนี้ IBM กระจายเอกสารที่เรียกว่า “พิมพ์เขียวสำหรับการสร้างระบบจัดการตัวเอง” ตลอดจนเครื่องมือเกี่ยวข้องในการช่วยวางแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ Net Integration Technologies โฆษณาว่า ผลิตภัณฑ์ Nitix เป็น “ระบบปฏิบัติการแม่ข่ายอัตโนมัติแรกของโลก”

ตามรายงานของ IBM มีแปดหน่วยสำคัญในระบบ autonomic computing คือ ต้องบำรุงรักษาครอบคลุมและความรู้เฉพาะเกี่ยวกับส่วนประกอบทั้งหมด ต้องมีความสามารถในการคอนฟิกตัวเองให้เหมาะสมหลากหลายและเงื่อนไขคาดการณ์ไม่ได้ที่อาจจะเกิดขึ้น ต้องติดตามตัวเองสำหรับการทำงานดีที่สุดอย่างสม่ำเสมอ ต้องรักษาตัวเองและสามารถค้นทางเลือกในการทำงานเมื่อพบปัญหา ต้องสามารถสืบค้นการคุกคามและป้องกันตัวเองจากผู้คุกคาม ต้องสามารถปรับตัวตามเงื่อนไขสภาพแวดล้อม ต้องอยู่บนพื้นฐานมาตรฐานเปิดแทนที่เทคโนโลยีที่มีเจ้าของ และต้องคาดการณ์ความต้องการ ขณะที่ยังคงโปร่งใสกับผู้ใช้

สารสนเทศเพิ่มเติม

Search400 : ให้บทเรียน iSeries ของ Autonomic Computing
Net Integration Technologies : อธิบายระบบปฏิบัติแม่ข่าย Nitix
IBM Research : มีสารสนเทศบนเพจ Autonomic Computing
ZDNet : บทความชื่อ "IBM draws self-managing blueprint."

ศัพท์เกี่ยวข้อง

Microsoft, pervasive computing, IBM, HP, self-healing

update: 20 เมษายน 2549

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase