IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

business continuance

ที่มา SearchStorage.com

  :   ผู้ชม 12931

business continuance (บางครั้งเรียกว่า business continuity) อธิบายกระบวนการและขั้นตอนตามการจัดโครงสร้างเพื่อทำให้มั่นใจว่าฟังก์ชันสำคัญสามารถต่อเนื่องระหว่างและภายหลังวินาศภัย แผน business continuance มองหาการป้องกันการขัดขวางบริการของภาระกิจวิกฤติ และฟื้นฟูใหม่ของฟังก์ชันเต็มที่ตามการสับเปลี่ยนและราบรื่นเท่าที่เป็นไปได้

ถึงแม้ว่า business continuance มีความสำคัญสำหรับการลงทุนใดๆ อาจจะไม่มีผลทางปฏิบัติ แต่สิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อบำรุงรักษาฟังก์ชันเต็มที่จากวิกฤติวินาศภัย ตามรายงานของผู้เชียวชาญจำนวนมาก ขั้นตอนแรกของแผน business continuance คือการตัดสินว่าฟังก์ชันใดสำคัญ และจัดสรรงบประมาณให้ เมื่อมีการระบุส่วนประกอบสำคัญ กลไก failover สามารถวางเข้าที่ เทคโนโลยีใหม่ เช่น disk mirroring บนอินเตอร์เน็ต ทำให้มีความยืดหยุ่นสำหรับการจัดเพื่อบำรุงรักษาสำเนาของข้อมูลในตำแหน่งการกระจายทางภูมิศาสตร์ ดังนั้น การเข้าถึงข้อมูลสามารถต่อเนื่องโดยไม่ถูฏขัดขวาง ถ้าตำแหน่งแห่งหนึ่งไม่สามารถใช้ได้

ตามเอกสารกลุ่ม Gartner เร็วๆนี้ แผน business continuance ต้องรวมถึง แผนฟื้นฟูจากวินาศภัย (disaster recovery plan) ซึ่งระบุแผนยุทธศษสตร์ขององค์กรหลังขั้นตอนล้มเหลว แผนการกลับคืนสู่สภาพเดิม (business resumption plan) ระบุวิธีการบำรุงรักษาบริการสำคัญที่ตำแหน่งวิกฤติ แผนฟื้นฟูธุรกิจ (business recovery plan) ระบุวิธีการฟื้นฟูฟังก์ชันของธุรกิจที่ตำแหน่งสำรองและ แผนบังเอิญ (contingency plan) ระบุวิธีการติดต่อกับเหตุการณ์ภายนอกที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงกับองค์กร business continuance อยู่ในพื้นที่ร่วมของความกังวล ตั้งแต่วินาศภัยตึกเวิร์ลเทรดเซ็นเตอร์ ซึ่งเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นทันทีและคุกคามฟังก์ชันสำคัญของหลายธุรกิจ

สารสนเทศเพิ่มเติม

SearchStorage.com : ให้สารสนเทศเกี่ยวกับ “นโยบายฟื้นฟูจากวินาศภัย”
TechGuide : ให้ชุดของ Business Continuance Technology Guides

ศัพท์เกี่ยวข้อง

disaster recovery plan, disk mirroring

update: 16 มกราคม 2549

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase