IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

COTS, MOTS, GOTS, and NOTS

ที่มา SearchEnterpriseLinux.com

  :   ผู้ชม 7739

COTS, MOTS, GOTS และ NOTS เป็นตัวย่อที่อธิบายทางเลือกการซื้อซอฟต์แวร์ที่บรรจุหรือ (น้อยกว่าปกติ) ฮาร์ดแวร์

- COTS (commercial off-the-shelf) ผลิตภัณฑ์ที่ถูกนำมาใช้ “as-is” ผลิตภัณฑ์ COTS ได้รับการออกแบบมาให้ติดตั้งได้ง่ายและเพื่อให้ทำงานร่วมกับส่วนประกอบระบบที่มีอยู่ ซอฟต์แวร์เกือบทั้งหมดซื้อโดยผู้ใช้คอมพิวเตอร์เฉลี่ยทั้งหมดควรเป็นหมวดหมู่ COTS: ระบบปฏิบัติการ ชุดผลิตภัณฑ์สำนักงาน การประมวลผลคำและโปรแกรมอีเมล์ เป็นตัวอย่างมากมาย หนึ่งในข้อดีที่สำคัญของซอฟต์แวร์ COTS ซึ่งมีผลิตจำนวนมากจะมีราคาค่อนข้างต่ำ

- MOTS มาจาก modified หรือ modifiable off-the-shelf (แก้ไขหรือดัดแปลงได้ง่าย) หรือ military off-the-shelf (ดัดแปลงทางทหารได้ง่าย) ขึ้นอยู่กับบริบท ผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปจะเป็นผลิตภัณฑ์ COTS ที่มี source code สามารถแก้ไข ผลิตภัณฑ์นี้อาจจะถูกกำหนดโดยผู้ซื้อ โดยผู้ขาย หรือโดยบุคคลอื่นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในบริบททางทหาร MOTS หมายถึงผลิตภัณฑ์ดัดแปลงได้ง่ายที่มีการพัฒนาหรือปรับแต่งโดยผู้ผลิตในเชิงพาณิชย์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทหารที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ mots ถูกดัดแปลงเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะมันสามารถซื้อและใช้งานได้ทันที อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อกำหนดซอฟต์แวร์ MOTS นั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งภายนอก หน่วยงานภาครัฐเป็นบางไม่วางใจผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เพราะพวกเขากลัวว่าการเปลี่ยนแปลงในอนาคตกับผลิตภัณฑ์จะไม่อยู่ในการควบคุมของพวกเขา

- GOTS (government off-the-shelf) ผลิตภัณฑ์มีการพัฒนาตามปกติโดยเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของหน่วยงานราชการที่สร้างขึ้นมา บางครั้งสิ่งนี้พัฒนาโดยองค์กรภายนอก แต่ด้วยการระดมทุนและข้อกำหนดจากหน่วยงาน เพราะหน่วยงานสามารถควบคุมโดยตรงทุกด้านของผลิตภัณฑ์ GOTS โดยทั่วไปสิ่งเหล่านี้เป็นที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล

- NOTS (NATO off-the-shelf หรือ niche off-the-shelf ขึ้นอยู่กับบริบท) ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดย NC3A (NATO Consultation, Command, and Control) เพื่อตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงสำหรับนาโต ในบริบทกว้างขึ้น niche off-the-shelf หมายถึงผู้ผลิตที่พัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นกลุ่มตลาดที่มีความเชี่ยวชาญและแคบ เมื่อเทียบกับตลาดกว้างสำหรับผลิตภัณฑ์ COTS

ที่ไม่เกี่ยวข้องคือ POTS ตัวย่อสำหรับ “บริการโทรศัพท์ธรรมดาแบบเก่า”

ศัพท์เกี่ยวข้อง

POTS, COTS

update: 24 เมษายน 2553

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase