IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

click fraud

ที่มา whatis.com

  :   ผู้ชม 7559

Click fraud (บางครั้งเรียกว่า pay-per-click fraud) คือ การคลิกโกงเป็นการสร้างสถิติการจราจรเฟ้อเทียมเพื่อฉ้อโกงการโฆษณาหรือเว็บไซต์ที่การกระทำผิดกฎสำหรับการโฆษณา ในแบบจำลองการโฆษณา pay-per-click ทั่วไป ผู้โฆษณาจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับคลิกแต่ละครั้งกับการเชื่อมโยงของพวกเขา ตามบทความของ CNET News ค่าธรรมเนียมเฉลี่ยคือ ประมาณ 45 เซ็นต์ ขณะที่บางภาคอุตสาหกรรมมีต้นทุนต่อการคลิกหลายเหรียญ โดยการใช้โปรแกรมคลิกอัตโนมัติ (เรียกว่า hitbots) หรือคนงานค่าจ้างต่ำให้คลิกการเชื่อมโยงนั้น ผู้กระทำผิดสร้างภาพลวงที่มีลูกค้าจำนวนมากกำลังคลิกการเชื่อมโยงโฆษณานั้น เมื่อความจริงคือ ไม่ได้เป็นเช่นนั้นที่การคลิกจะนำไปสู่กำไรสำหรับผู้โฆษณา

Click fraud scammer ให้ข้อได้เปรียบของโปรแกรมสืบต้นตอที่เสนอโดยบางเว็บ เช่น Google และ Overture โดย scammer สมัครสำหรับโปรแกรมสืบต้นตอ ยอมรับการให้เปิดเผยกับคำถามของการโฆษณาและรับส่วนของค่าธรรมเนียม pay-per-click ในภายหลัง ผู้กระทำผิดวางโฆษณาบนเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นสำหรับวัตถุประสงค์นี้ที่ตามธรรมชาติไม่มีการจราจรจริง เมื่อโฆษณาได้รับการวาง hitbot หรือคนงานสร้างปริมาณขนาดใหญ่ของการคลิกฉ้อโกง บ่อยครั้งที่อยู่ในช่วงระยะสั้น ซึ่งบุคคลเจ้าเล่ห์วางใบเสร็จกับเจ้าของโปรแกรมสืบต้นตอ ทั้ง Google และ Overture ต้องจ่ายคืนให้กับผู้โฆษณาสำหรับค่าธรรมเนียม pay-per-click ที่พบว่าเป็นผลลัพธ์ของคลิกโกง

สารสนเทศเพิ่มเติม

Evrsoft.com : บทความอธิบายการสืบค้นคลิกโกง
CNET News.com : มีบทความเกี่ยวกับ "Exposing click fraud."

update: 27 มิถุนายน 2548

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase