IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

configuration management

ที่มา SearchCIO-Midmarket.com

  :   ผู้ชม 7558

configuration management (CM) หรือการจัดคอนฟิก เป็นการบันทึกรายละเอียดและปรับปรุงสารสนเทศที่อธิบายระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทขนาดใหญ่ รวมถึงส่วนประกอบฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ตามปกติสารสนเทศเช่นนี้รวมถึงเวอร์ชันและการปรับปรุงที่ได้ประยุกต์ในการติดตั้งชุดซอฟต์แวร์และตำแหน่งและที่อยู่เครือของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์จัดการคอนฟิกเฉพาะมีให้ใช้ เมื่อระบบต้องอัพแกรดฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์สามารถเข้าถึงโปรแกรมจัดการคอนฟิกและฐานข้อมูลเพื่อดูการติดตั้งปัจจุบัน ช่างเทคนิคสามารถทำการตัดสินใจด้วยสารสนเทศมากขึ้นเกี่ยวกับความจำเป็นในการอัพเกรด

ข้อได้เปรียบของโปรแกรมประยุกต์จัดการคอนฟิกคือ รวบรวมรายการของระบบที่สามารถทบทวนเพื่อความมั่นใจในทำการเปลี่ยนแปลงกับระบบหนึ่งที่ไม่มีผลทางลบกับระบบอื่น

การจัดการคอนฟิกได้รับการใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย ที่เรียกว่า Unified Configuration Management (UCM) การใช้ UCM ผู้พัฒนาสามารถรักษาร่องรอยของคำสั่งต้นแหล่ง เอกสาร ปัญหา คำขอเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลง

ศัพท์เกี่ยวข้อง

source code

update: 20 เมษายน 2549

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase