IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

DVD-Audio

ที่มา SearchStorage.com

  :   ผู้ชม 7622

DVD-Audio (DVD-A) เป็นฟอร์แม็ต Digital Versatile Disc (DVD) ท่พัฒนาโดย Panasonic ที่ได้รับการออกแบบเก็บข้อมูลเสียง (audio) อย่างเจาะจงและโดยเฉพาะเพลงคุณภาพสูง DVD Forum ประกอบด้วยบริษัทชั้นนำ 230 แห่งทั่วโลก การปล่อยข้อกำหนด DVD-A ขั้นสุดท้ายในเดือนมีนาคม 2542 ฟอร์แม็ต DVD ใหม่ได้รับการกล่าวถึงว่าอย่างน้อยให้คุณภาพเสียงเป็นสองเท่าของซีดีเสียงบนดิสก์ที่สามารถบรรจุสารสนเทศได้มากถึงเจ็ดเท่า ประเภทหลากหลายของความสอดคล้องของ DVD-A เครื่องเล่น DVD กำลังผลิต นอกจากนี้ เครื่องเล่น DVD-A พัฒนาอย่างเจาะจงกับฟอร์แม็ตนี้

พื้นที่เกือบทั้งหมดบนดิสก์วิดีโอ DVD ได้รับการมอบให้กับการบรรจุข้อมูลวิดีโอ ผลต่อเนื่องจากการจัดสรรพื้นที่ทั้งหมดให้กับข้อมูลเสียง เช่น Dolby Digital 5.1 soundtrack มีความจำกัดมาก เทคนิค lossy compression ที่เรียกตามนี้เพราะข้อมูลบางส่วนหายไปได้รับการใช้ให้สารสนเทศเสียงสามารถได้รับการเก็บในพื้นที่ที่มา ทั้งมาตรฐานดิสก์ซีดีและ DVD-Video นอกจากนี้การใช้วิธีการบีบอัดไม่สูญเสีย รวมทั้ง DVD-A ให้ความซับซ้อนมากกว่าของเสียงโดยการเพิ่มอัตราตัวอย่างและช่วงความถี่เหนือกว่าสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับความจำกัดของพื้นที่ของ DVD-Video และซีดี DVD-Audio เป็น 24 บิตกับอัตราตัวอย่าง 96 kHz ในความเปรียบเทียบกับเสียงประกอบ DVD-Video เป็น 16 บิตกับอัตราตัวอย่าง 48 kHz และมาตรฐานซีดีเสียงเป็น 16 บิตกับอัตราตัวอย่าง 44.1 kHz

ถึงแม้ว่า DVD-A ได้รับการออกแบบสำหรับเพลง ซึ่งสามารถบรรจุข้อมูลอื่นด้วย คล้ายกับ enhanced CD ที่สามารถให้ผู้ฟังด้วยสารสนเทศมากเกินไป เช่น ภาพ ฟอร์แม็ตแตกต่าง เช่น DVD-AudioV ได้รับการออกแบบในการจัดเก็บจำนวนรวมจำกัดของข้อมูล DVD video แบบเดิมเพิ่มเติมจาก DVD-Audio โดย DVD-A ได้รับการหนุนหลังโดยส่วนมากของอุตสาหกรรมเป็นเทคโนโลยีที่จะแทนที่มาตรฐาน audio CD ยกเว้นหลักคือ Philips and Sony ซึ่ง Super Audio CD (SACD) ให้คุณภาพเสียงคล้ายกัน SACD คล้ายกับ DVD-A เสนอช่อง surround sound 5.1 เพิ่มเติมจาก 2 ช่องสเตอริโอ ฟอร์แม็ตทั้งคู่ปรับปรุงความซับซ้อนของเสียงโดยการเพิ่มอัตราบิตและความถี่ตัวอย่าง และสามารถเล่นบนเครื่องเล่นซีดี ถึงแม้ว่าเฉพาะระดับคุณภาพคล้ายกับสิ่งเหล่านั้นในซีดีแบบดั้งเดิม

สารสนเทศเพิ่มเติม

Best Stuff.com : สำรวจ"DVD-Audio - What It Is, and Why It Took So Long to Get Here"
Digital Audio Guide : ให้ DVD-Audio FAQ
DVD Forum : ให้สารสนเทศเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DVD-A และเทคโนโลยี DVD

ศัพท์เกี่ยวข้อง

Audio, DVD, enhanced CD, Dolby Digital, lossless and lossy compression

update: 26 กรกฎาคม 2544

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase