IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

document type definition

ที่มา SearchSOA.com

  :   ผู้ชม 6311

Document Type Definition (DTD) เป็นการกำหนดเอกสารเฉพาะและเก็บข้อกำหนดหรือชุดของประโยคคำสั่งที่ทำตามกฎของ Standard Generalized Markup Language (SGML) หรือของ Extensible Markup Language (XML) ที่เป็นชุดย่อยของ SGML โดย DTD เป็นข้อกำหนดที่ประกอบด้วยเอกสารและการระบุที่เป็นคำสั่งตลกเล็กน้อย (markup) ในกรณีของเอกสารข้อความ การแบ่งย่อหน้า การระบุหัวข้อ และอื่นๆ และวิธีประมวลแต่ละอย่าง โดยการส่งเมล์ DTD ด้วยเอกสาร ตำแหน่งต่างๆที่มี “ตัวอ่าน” DTD (หรือ "SGML compiler") จะสามารถประมวลผลเอกสารและการแสดงผลหรือพิมพ์ตามความต้องการ สิ่งนี้หมายความว่าคอมไพเลอร์ SGML มาตรฐานเดี่ยวสามารถรองรับเอกสารชนิดต่างกันจำนวนมากที่ใช้ช่วงของคำสั่ง markup ต่างกันและความหมายเกี่ยวข้อง คอมไพเลอร์ดูที่ DTD แล้วพิมพ์หรือแสดงผลเอกสารตามนั้น

ตามข้อเท็จจริง เอกสารที่ท่านกำลังดูคือคำสั่งใน DTD เฉพาะที่เรียก HTML ในกรณีนี้ “คอมไพเลอร์” หรือตัวควบคุมเอกสารที่คือ browser ของท่านซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อควบคุมการเข้ารหัสเอกสารข้อความด้วยแท็ก HTML (โปรแกรมอื่นสามารถได้รับการพัฒนาที่จะสามารถจัดการ HTML และ DTD อื่น เช่นกัน)

IBM และบริษัทขนาดใหญ่และเล็กจำนวนมากกำลังแปลงเอกสารเป็น SGML หรือ XML ที่ทันสมัยมากกว่า แต่ละประเภทมีข้อกำหนดประเภทเอกสาร (document type definition) ของบริษัทเองหรือชุดของข้อกำหนด สำหรับ บริษัท intranet และ extranet ข้อกำหนดประเภทเอกสาร (DTD) ของ HTML ให้ “ภาษา” ใหม่ ที่ทุกคนสามารถจัดรูปแบบเอกสารในและอ่านแบบสากล

ศัพท์เกี่ยวข้อง

extranet, HTML, intranet, XML, SGML

update: 8 เมษายน 2547

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase