IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

file server

ที่มา whatis.com

  :   ผู้ชม 12708

ในแบบจำลอง client/server (ลูกข่าย/แม่ข่าย) file server เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์รับผิดชอบสำหรับการจัดเก็บและจัดการส่วนกลางของไฟล์ข้อมูล ดังนั้นคอมพิวเตอร์อื่นบนเครือข่ายเดียวกันเดียวกันสามารถเข้าถึงไฟล์นี้ file server ยอมให้ใช้สารสนเทศร่วมกันบนเครือข่ายโดยปราศจากการส่งผ่านไฟล์ทางกายภาคผ่านดิสก์ฟล็อปปี หรืออุปกรณ์จัดเก็บภายนอกอื่น เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถได้รับการคอนฟิกเป็นโฮสต์และกระทำเป็น file server ในรูปแบบง่ายที่สุด file server อาจจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลธรรมดาที่จัดการคำขอสำหรับไฟล์และส่งไปบนเครือข่าย ในเครือข่ายซับซ้อนมากขึ้น file server อาจจะเป็นการกำหนดใช้ด้วยอุปกรณ์ network-attached storage (NAS) ที่บริการเป็นไดร์ฟฮาร์ดดิสก์ทางไกลสำหรับคอมพิวเตอร์อื่น ยอมให้ทุกคนบนเครือข่ายเก็บไฟล์บนนั้นเหมือนกับเป็นฮาร์ดดิสก์ของตัวเอง

โปรแกรมหรือกลไกที่ให้กระบวนการที่ต้องการใช้ไฟล์ร่วมสามารถเรียกเป็น file server ได้ บนอินเตอร์เน็ต เช่น โปรแกรมที่ใช้ File Transfer Protocol (FTP)

สารสนเทศเพิ่มเติม

SearchWindowsManageability.com : มีบทความเกี่ยวกับการบริหาร file server
Microsoft : บอกว่าการรวม file servers กับ Windows-powered NAS สามารถทำให้จัดการง่ายขึ้น

ศัพท์เกี่ยวข้อง

client/server, data, FTP, host, network, floppy

update: 23 กุมภาพันธ์ 2546

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase