IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Free Software Foundation

ที่มา SearchEnterpriseLinux.com

  :   ผู้ชม 12734

Free Software Foundation (FSF) ก่อตั้งในปี 1983 พร้อมการสาธิตโครงการ GNU ศาสตราจารย์ Richard Stallman จาก MIT ขณะนั้นทำงานเป็นนักศึกษาของโครงการที่ซอฟแวร์สามารถแลกเปลี่ยนอย่างอย่างเสรีโดยปราศจากลิขสิทธิ์หรือเงื่อนไขการปรับปรุง ทำไม เขาถามตัวเองและคนอื่นว่าผู้ใช้ซอฟต์แวร์ควรถูกห้ามจากคัดลอกสำหรับเพื่อน โดยดูที่ชุดคำสั่ง (source code) และคัดลอก และกระจายผลลัพธ์ใหม่หรือไม่? จากใช้แนวคิดนี้กับระดับกลุ่ม Stallman และคนอื่นสร้าง FSF และเริ่มเดินทางเพื่อสาธิตว่าระบบปฏิบัติการทั้งหมดสามารถได้รับการพัฒนาและแบ่งปันอย่างเสรี ผลลัพธ์นี้คือ Unix-like GNU ซึ่งในเดือนสิงหาคม 1966 กลายเป็นชุดสมบูรณ์โดยการเพิ่ม kernel

คำว่า “ฟรี” ไม่ได้หมายความว่าไม่มีการคิดค่าใช้จ่าย Free Software Foundation คิดราคาการกระจายเริ่มแรกสำหรับ GNU “ฟรี” อ้างถึงการใช้ของบุคคลผู้ต้องการซอฟแวร์ Free Software Foundation เชื่อว่าปัจเจกบุคคลและสังคมจะได้ประโยชน์จากและมากกว่าการมีสิทธิในการศึกษาชุดคำสั่งของโปรแกรมเพื่อค้นหาการทำงาน ทำการเปลี่ยนแปลงที่ให้โปรแกรมทำงานบางวิธี และเพื่อการกระจายใหม่ และการขายเวอร์ชันปรับปรุงให้กับบุคคลอื่นตราบเทืที่พวกเขาอยู่ในการทำให้ซอฟแวร์เสรีจากความจำกัดในการใช้ใหม่

สารสนเทศเพิ่มเติม

Free-soft.org : สำหรับสารสนเทศเพิ่มเติม

ศัพท์เกี่ยวข้อง

kernel, operating system, UNIX, GNU

update: 22 กุมภาพันธ์ 2546

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase