IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

HTML 5

ที่มา SearchSOA.com

  :   ผู้ชม 13996

HTML 5 (Hypertext Markup Language 5) เป็นเวอร์ชันต่อไปของ Hypertext Markup Language (HTML) ที่เป็นมาตรฐานภาษาโปรแกรมสำหรับการอธิบายเนื้อหาและลักษณะภายนอกของเว็บเพจ HTML 5 ได้รับการปรับปรุงโดยกลุ่มการทำงาน HTML ใหม่ของ World Wide Web Consortium (W3C) ในปี 2007 กลุ่มมนี้เผยแพร่ร่างสาธารณะแรกของ HTML 5 ในเดือนมกราคม 2008 แต่การทำให้เรียบร้อยได้รับการคาดว่าต้องต่อเนื่องไปอีกหลายปีก่อน HTML 5 จะได้รับการแนะนำเป็นทางการ

ในทางทฤษฎี HTML 5 จะยอมเว็บบราวเซอร์เป็นแพล็ตฟอร์มการพัฒนา เป้าหมายพื้นฐานสำหรับ HTML 5 คือ ทำให้มั่นใจถึงการปฏิบัติงานภายในท่ามกลางบราวเซอร์ ดังนั้น โปรแกรมประยุกต์เว็บและเอกสารมีคุณลักษณะในทางเดียวกัน ซึ่งบราวเซอร์ทำตาม HTML 5 ได้รับการใช้ให้เข้าถึงได้ (บราวเซอร์รุ่นเก่าที่ไม่สนับสนุน HTML 5 จะสามารถข้ามคำสั่งใหม่และยังสร้างเว็บเพจได้)

HTML 5 ได้รับการคาดว่าจะเสนอการปรับปรุงจำนวนมากจาก HTML 4 อาทิ
- การกระจายใหม่
- กฎของการปรับปรุงยืดหยุ่น
- attribute ใหม่
- ขจัด attribute นอกโหมดหรือมากเกินไป
- โหมดวาดทันที
- ลากและวาง
- จัดการปุ่มถอยกลับ
- เวลาเล่นกลับ
- การแก้อ๊อฟไลน์
- การปรับปรุง messaging
- กฎรายละเอียดสำหรับการกระจาย
- การลงทะเบียนควบคุม MIME และโปรโตคอล

ไซต์ DeveloperWorks ของ IBM มีคำอธิบายของ Elliote Rusty Harold เกี่ยวกับ HTML 5 จะเป็น

“...รับทราบอย่างทันทีกับนักออกแบบเว็บได้รับการแช่แข็งในปี 1999 จนถึงวันนี้ ไม่มี namespace หรือ schema ไม่มีการปิด element บราวเซอร์ลืมความผิดพลาด p ยังคงเป็น p และ table ยังคงเป็น table ในเวลาเดียวกัน จะมีสิ่งสร้างความสับสนกับ element ใช่ เพื่อนเก่า เช่น div ยังคงอยู่ แต่ HTML จะรวม section, header, footer และ nav ด้วย คำสั่ง em และ strong ยังคงนำเสนอ แต่มี meter, time และ m คำสั่ง img และ embed ยังคงใช้อยู่ แต่มี video และ audio ด้วย”

update: 17 กรกฎาคม 2551

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase