IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

HTML 5

ที่มา SearchSOA.com

  :   ผู้ชม 12772

HTML 5 (Hypertext Markup Language 5) เป็นเวอร์ชันต่อไปของ Hypertext Markup Language (HTML) ที่เป็นมาตรฐานภาษาโปรแกรมสำหรับการอธิบายเนื้อหาและลักษณะภายนอกของเว็บเพจ HTML 5 ได้รับการปรับปรุงโดยกลุ่มการทำงาน HTML ใหม่ของ World Wide Web Consortium (W3C) ในปี 2007 กลุ่มมนี้เผยแพร่ร่างสาธารณะแรกของ HTML 5 ในเดือนมกราคม 2008 แต่การทำให้เรียบร้อยได้รับการคาดว่าต้องต่อเนื่องไปอีกหลายปีก่อน HTML 5 จะได้รับการแนะนำเป็นทางการ

ในทางทฤษฎี HTML 5 จะยอมเว็บบราวเซอร์เป็นแพล็ตฟอร์มการพัฒนา เป้าหมายพื้นฐานสำหรับ HTML 5 คือ ทำให้มั่นใจถึงการปฏิบัติงานภายในท่ามกลางบราวเซอร์ ดังนั้น โปรแกรมประยุกต์เว็บและเอกสารมีคุณลักษณะในทางเดียวกัน ซึ่งบราวเซอร์ทำตาม HTML 5 ได้รับการใช้ให้เข้าถึงได้ (บราวเซอร์รุ่นเก่าที่ไม่สนับสนุน HTML 5 จะสามารถข้ามคำสั่งใหม่และยังสร้างเว็บเพจได้)

HTML 5 ได้รับการคาดว่าจะเสนอการปรับปรุงจำนวนมากจาก HTML 4 อาทิ
- การกระจายใหม่
- กฎของการปรับปรุงยืดหยุ่น
- attribute ใหม่
- ขจัด attribute นอกโหมดหรือมากเกินไป
- โหมดวาดทันที
- ลากและวาง
- จัดการปุ่มถอยกลับ
- เวลาเล่นกลับ
- การแก้อ๊อฟไลน์
- การปรับปรุง messaging
- กฎรายละเอียดสำหรับการกระจาย
- การลงทะเบียนควบคุม MIME และโปรโตคอล

ไซต์ DeveloperWorks ของ IBM มีคำอธิบายของ Elliote Rusty Harold เกี่ยวกับ HTML 5 จะเป็น

“...รับทราบอย่างทันทีกับนักออกแบบเว็บได้รับการแช่แข็งในปี 1999 จนถึงวันนี้ ไม่มี namespace หรือ schema ไม่มีการปิด element บราวเซอร์ลืมความผิดพลาด p ยังคงเป็น p และ table ยังคงเป็น table ในเวลาเดียวกัน จะมีสิ่งสร้างความสับสนกับ element ใช่ เพื่อนเก่า เช่น div ยังคงอยู่ แต่ HTML จะรวม section, header, footer และ nav ด้วย คำสั่ง em และ strong ยังคงนำเสนอ แต่มี meter, time และ m คำสั่ง img และ embed ยังคงใช้อยู่ แต่มี video และ audio ด้วย”

update: 17 กรกฎาคม 2551

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase