IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

MP3

ที่มา SearchCIO-Midmarket.com

  :   ผู้ชม 12194

MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) เป็นมาตรฐานทางเทคโนโลยีและฟอร์แม็ตของการบีบอัดอนุกรมเสียงเข้าไฟล์ขนาดเล็ก (ประมาณหนึ่งในสิบสองของขนาดไฟล์เดิม) ขณะที่รักษาระดับคุณภาพเสียงเดิม เมื่อเล่นเพลง ไฟล์ MP3 (ระบุด้วยนามสกุลไฟล์ “.mp3”) มีให้ดาวน์โหลดจากหลายเว็บไซต์ ผู้ใช้ Windows จำนวนมากจะหาว่าพวกเขามีตัวเล่นที่ติดมากับระบบปฏิบัติการ นอกจากนี้ สามารถดาวน์โหลดตัวเล่นจากหนึ่งในไซต์ MP3 ยอดนิยม ตามปกติ ไฟล์ MP3 เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด-และ-เล่น (download-and-play) แทนที่ไฟล์ streaming sound ที่ เชื่อมโยง-และ-ฟัง ด้วย RealPlayer และลผิตภัณฑ์คล้ายกัน (อย่างไรก็ตาม streaming MP3 เป็นไปได้) Winamp (PC), iTunes(Mac) และ mpeg123 (UNIX) เป็นตัวเล่น MP3 ยอดนิยม แต่มีอีกจำนวนมาก ในการสร้างไฟล์ MP3 ให้ใช้โปรแกรมชื่อ ripper เพื่อรับการเลือกจากซีดีไปยังฮาร์ดดิสก์และอีกโปรแกรมชื่อ encode เพื่อแปลงการเลือกเป็นไฟล์ MP3 อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่ดาวน์โหลดอย่างง่ายจากบางคน

digital audio เป็นตามสร้างตามแบบแผนโดยใช้ตัวอย่าง 16 ตำแหน่งไบนารี ต่อวินาทีของสัญญาณอะนาล๊อก เนื่องจากสัญญาณนี้กระจายเหนือแถบแสงสเปคทรัม 44.1 พันรอบต่อวินาที (kHz) นี่หมายความว่า หนึ่งวินาทีของเสียงคุณภาพซีดีต้องการ 1.4 ล้านบิตของข้อมูล ด้วยการใช้ความรู้ของพวกเขาเกี่ยวกับคนรับฟังเสียงอย่างไร ผู้พัฒนา MP3 คิดค้นอัลกอริทึมบีบอัดใหม่ที่ลดข้อมูลเกี่ยวกับเสียงที่ผู้ฟังส่วนใหญ่ไม่สามารถรับฟังได้ MP 3 เป็นอัลกอริทึมความสามารถสูงในชุดของมาตรฐานเข้ารหัสเสียงที่พัฒนาภายใต้การสนับสนุนของ Motion Picture Experts Group (MPEG) และทำให้เป็นทางการโดย International Organization for Standardization (ISO)

เนื่องจากการสร้างไฟล์ MP3 จากซีดีที่เลือกทำได้ง่ายและทำให้สิ่งเหล่านี้มีให้บนเว็บไซต์สำหรับการดาวน์โหลด บริษัทและเว็บไซต์ที่ส่งเสริมฟอร์แม็ต MP3 บางครั้งถูกกล่าวหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ (มีความผิดในการคัดลอกเพลงจากซีดีและกระจายใหม่ ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ) อีกด้านหนึ่ง MP3 ความกระตือรือร้นอ้างว่าที่ผู้เผยแพร่ซีดีกลัวว่าการกระจายไม่ใช่ซีดีชนิดต่างๆ ขณะที่มีหลายวัตถุประสงค์สำหรับการห้ามปราม เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่มีความปลอดภัยในการกระจายและมาตรฐานบริหารลิขสิทธิ์ที่ผู้เผยแพร่และหุ้นส่วนอื่นที่เห็นด้วย

หลายเว็บไซต์กำลังส่งเสริม MP3 ทั้งฟอร์แม็ตเสียงคุณภาพสูงและวิธีการซึ่งผู้เผยแพร่สามารถได้ประโยชน์จากความพร้อมเข้าถึงของผู้ฟัง ขณะที่ Napster ปรับปรุงฟอร์แม็ตในปลายทศวรรษ 1990 ผ่านไฟล์ P2P แบ่งปัน iTunes Music Store (จาก Apple Computer) ได้สร้างสถานที่ผู้คนมาพบปะออนไลน์สำหรับผู้บริโภคกับดาวน์โหลด MP3 อย่างถูกกฎหมายจากแคตตาล๊อกของเพลงมากกว่าหนึ่งล้านเพลง การจ่าย 0.99 เหรียญสหรัฐสำหรับหนึ่งเพลงถึง 9.99 เหรียญสหรัฐสำหรับทั้งอัลบัม

ศัพท์เกี่ยวข้อง

algorithm, analog, Audio, binary digit, compression, digital, encoder, hard disk, ISO, kHz, MPEG, ripper, streaming sound, Window

update: 19 พฤษภาคม 2549

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase