IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

MTBF

ที่มา Whatis.com

  :   ผู้ชม 12738

MTBF (mean time between failures) เป็นมาตรวัดความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และส่วนประกอบ สำหรับส่วนประกอบส่วนใหญ่ มาตรวัดนี้เป็นหลายพันหรือหมื่นของชั่วโมงระหว่างความล้มเหลว ตัวอย่าง ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟอาจจะมีเวลาเฉลี่ยระหว่างความล้มเหลว 300,000 ชั่วโมง ความมุ่งหมายของ MTBF สามารถได้รับการใช้ตามวัตถุประสงค์เชิงปริมาณ เมื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ตัวเลข MTBF สามารถได้รับการพัฒนาเป็นผลลัพธ์ของการทดสอบเน้นหนัก บนพื้นฐานประสบการณ์ผลิตภัณฑ์จริง หรือพยากรณ์โดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่ทราบ ผู้ผลิตอาจจะให้สิ่งนี้เป็นดัชนีความน่าเชื่อถือผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบและในบางกรณีให้ความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือแผนกับผู้บริโภค

แหล่งส่วนใหญ่กำหนดคำนี้ตามความหมาย ค่าเฉลี่ยเวลาระหว่างการล้มเหลว

ศัพท์เกี่ยวข้อง

hard disk

update: 21 กันยายน 2548

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase