IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Multiple Virtual Storage (MVS)

ที่มา SearchDataCenter.com

  :   ผู้ชม 12794

MVS (Multiple Virtual Storage) คือ ระบบปฏิบัติการจาก IBM ที่ใช้งานต่อเนื่องบนเครื่องเมนเฟรมของ IBM และเครื่องแม่ข่ายขนาดใหญ่ MVS ได้รับการกล่าวว่า เป็นระบบปฏิบัติการที่ทำให้โลกเดินหน้าและสามารถกล่าวว่าเป็นระบบบรรพบุรุษของ OS/390 and z/OS โปรแกรมเงินเดือน บัญชีรับ ประมวลผลทรานแซคชัน จัดการฐานข้อมูล และโปรแกรมสำคัญอื่น ของธุรกิจใหญ่ที่สุดของโลกตามปกติใช้ MVS หรือรุ่นมาก่อน ถึงแม้ว่า MVS เป็นจอสีเดียว ระบบสารสนเทศรวมศูนย์ แต่ IBM ใช้เวลาช่วงปัจจุบันในการปรับปรุง (ระบบรุ่นเก่า) เป็น “แม่ข่ายขนาดใหญ่” ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายแบบกระจาย ที่ใช้แบบจำลองการประยุกต์ 3 - tier

OS/390 เวอร์ชันต่อมาของ MVS ไม่ได้รวมชื่อนี้ไว้ เนื่องจาก MVS นำเสนอช่วงสำคัญและวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ของคอมพิวเตอร์ และระบบ MVS รุ่นเก่ายังคงทำงาน ดังนั้น คำว่า “MVS” อาจจะยังมีการใช้ต่อเนื่องในบางช่วง ส่วน OS/390 มาพร้อมกับผู้ใช้ UNIX และอินเตอร์เฟซโปรแกรมฝังติด จึงสามารถใช้ได้ทั้งระบบ MVS และระบบ UNIX ในเวลาเดียวกัน การปฏิรูปล่าสุดของ MVS คือ z/OS ที่เป็นระบบปฏิบัติการของเครื่องเมนเฟรม zSeries ของ IBM ระบบ MVS ใช้งานกับโปรแกรมประยุกต์รุ่นเก่าที่ใช้ COBOL และโปรแกรมทรานแซคชันใช้ CICS โปรแกรมประยุกรุ่นเก่าที่เขียนด้วย PL/1 และ FORTRAN ยังคงใช้ได้ โปรแกรมประยุกต์รุ่นเก่าที่ใช้เมธอดการเข้าถึง Virtual Telecommunications Access Method สำหรับการสื่อสารทางไกลกับผู้ใช้ สภาพแวดล้อมทางโปรแกรมร่วมส่วนใหญ่ใช้ภาษา C และ C++ ฐานข้อมูลคือ DB2 ของ IBM ที่เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โปรแกรมประยุกต์ Java สามารถพัฒนาและทำงานภายใต้สภาพแวดล้อม UNIX ของ OS/390

MVS เป็นชื่อทั่วไปสำหรับการระบุผลิตภัณฑ์ที่รวมถึง MVS/SP (MVS/System Product), MVS/XA (MVS/Extended Architecture) และ MVS/ESA (MVS/Enterprise Systems Architecture) ตามความเป็นมา MVS วิวัฒนาการมาจาก OS/360 ระบบปฏิบัติการสำหรับ System/360 ซึ่งได้รับเผยแพร่ในปี 1964 ต่อมากลายเป็น OS/370 และ System/370 จากนั้น OS/370 พัฒนามาเป็น OS/VS, OS/MFT, OS/MVT, OS/MVS, MVS/SP, MVS/XA, MVS/ESA และสุดท้ายเป็น OS/390 และ z/OS ในเวลาต่อมา ตลอดเวลาการวิวัฒนาการนี้ โปรแกรมประยุกต์ได้รับการเขียนสำหรับระบบปฏิบัติการสามารถเรียกใช้ได้บนระบบปฏิบัติการรุ่นต่อมาเสมอ

ระบบ MVS เป็นชุดของผลิตภัณฑ์พื้นฐานและชุดของผลิตภัณฑ์ตัวเลือก ระบบนี้ยอมให้ลูกค้าเลือกชุดของการทำงานที่พวกเขาต้องการและตัดออกส่วนที่เหลือ ลูกค้าส่วนใหญ่อาจจะใช้ฟังก์ชันเกือบทั้งหมด อินเตอร์เฟซผู้ใช้หลักในระบบ MVS คือ TSO (Time Sharing Option) เมนู Interactive System Productivity Facility (ISPF) เป็นชุดเมนูสำหรับการประมวลผลและจัดการโปรแกรมและสำหรับการคอนฟิกระบบ ระบบจัดการงานหลักคือ Job Entry Subsystem 2 หรือ 3 (JES2 หรือ JES3) การจัดการพื้นที่จัดเก็บ (DASD) ใช้ DFSMS (Distributed File Storage Management Subsystem) ระบบ MVS มีความซับซ้อนมากกว่าและต้องการการศึกษาและประสบการณ์มากกว่าระบบปฏิบัติการแม่ข่ายขนาดเล็กและคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

พื้นที่จัดเก็บเสมือน (Virtual Storage) ใน MVS หมายถึงการใช้หน่วยความจำเสมือน (virtual memory) ในระบบปฏิบัติการ พื้นที่จัดเก็บเสมือนและหน่วยความจำเสมือนยอมให้โปรแกรมเข้าถึงหน่วยความจำมากที่สุดในระบบ ถึงแม้ว่าหน่วยความจำนี้ได้รับการแบ่งปันท่ามกลางโปรแกรมประยุกต์มากกว่าหนึ่ง ระบบปฏิบัติการแปลที่อยู่เสมือนของโปรแกรมเป็นที่อยู่หน่วยความจำจริงทางกายภาค ที่ข้อมูลเก็บอยู่จริง Multiple ใน MVS ระบุว่า หน่วยความจำเสมือนแยกกันได้รับการรักษาในแต่ละพาร์ติชันของหลายพาร์ติชันภาระงาน

ระบบปฏิบัติการ IBM อื่นสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ใหญ่กว่าของพวกเขารวมถึง Transaction Processing Facility (TPF) ใช้ระบบการสำรองที่นั่งสายการบิน และ VM ระบบปฏิบัติการที่ออกแบบเพื่อบริการหลายผู้ใช้ปฏิสัมพันธ์ในเวลาเดียวกัน

Relate
operating system, mainframe, server, OS/390, z/OS, 3-tier application, UNIX, COBOL, CICS, PL/I, FORTRAN, Virtual Storage Access Method, Virtual Telecommunications Access Method, C, C++, DB2, RDBMS, Java, ISPF, JES2, JES3, DASD, virtual memory, memory, VM

ศัพท์เกี่ยวข้อง

C++, Java, operating system, RDBMS, server, UNIX, virtual memory, mainframe, memory, Virtual Telecommunication Access Method, DB2, Virtual Storage Access Method, COBOL, C, VM, 3-tier application, z/OS, DASD, PL/I, FORTRAN, CICS

update: 7 ธันวาคม 2543

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase