IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Murphy's Laws of Information Technology

ที่มา WhatIs.com

  :   ผู้ชม 13990

จุดเริ่มต้นของ Murphy’s Law คือ “ถ้ามีสองทางหรือมากว่าในการทำบางสิ่ง และหนึ่งของทางเหล่านั้นสามารถเกิดผลลัพธ์ความหายนะ จากนั้นจะมีบางคนทำ” ผู้เขียนกฎนี้คือ Edward A. Murphy, Jr. วิศวกรกองทัพอากาศในปี 1947 เขาเกี่ยวข้องกับการทดลองจรวด ซึ่งเครื่องเร่งทั้ง 16 ตัวติดตั้งผิด ซึ่งกลายเป็นผลลัพธ์ในการสังเกตของ Murphyบางครั้ง Murphy’s Lawแสดงออกเป็น “ทุกสิ่งสามารถผิดได้ จะเกิดขึ้นในทางที่เลวร้ายที่สุด” ในรูปแบบนั้น กฎนี้ได้รับความนิยมในนิยายวิทยาศาสตร์ โดยนักเขียน Larry ที่เรียกว่า Niven Finagle’s Law of Dynamic Negatives” (บางครั้งเรียกว่า “Finagle’s corollary to Murphy’s Law”)

การนึกถึงสารสนเทศจากเริ่มต้น เราถึง Murphy’s Laws of Information Technology ที่เป็นชุดของหลักการที่อาจจะดูเหมือนเรื่องตลก แต่บางครั้งพิสูจน์ว่าเป็นจริงโดยมูลฐาน

นี่เป็นบางตัวอย่างของ Murphy’s Laws ที่สัมพันธ์กับฮาร์ดแวร์

• Law of Inconvenient Malfunction: อุปกรณ์จะล้มเหลวที่โอกาสน้อยที่สุดในช่วงเวลาสำคัญที่เป็นไปได้
• Law of Cable Compatibility: ถ้าเลือกสายกับคอนเนคเตอร์แบบสุ่ม ความน่าจะเป็นของการเข้ากันได้เป็นศูนย์
• Law of Hardware Compatibility: ความน่าจะเป็นของอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้าได้กับเครื่องพีซี มีความแปรผกผันกับความต้องการอุปกรณ์ต่อพ่วงนั้นในทันที
• Law of Bad Sectors: ความน่าจะเป็นที่ดิสเก็ตไม่ได้ทดสอบจะมี bad sector เป็นสัดส่วนโดยตรงกับความน่าจะเป็นกับข้อมูลสำคัญได้รับการเขียนลงดิสเก็ตแผ่นนั้น
• First Law of Selective Gravitation: เมื่อวัตถุตก จะตกในทางที่เป็นสาเหตุของความเสียหายกับตัวเอง และ/หรือ วัตถุอื่นที่อยู่บนพื้น
• Second Law of Selective Gravitation: แนวโน้มสำหรับวัตถุตกลงเป็นสัดส่วนทางตรงกับค่าของตัวเอง
• Law of Reality Change: ข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ที่ไม่สามารถปรับแปลงจะเปลี่ยนตามความจำเป็นต่อความหงุดหงิดมากที่สุดสำหรับผลกระทบต่อบุคคลโดยการกล่าวถึงข้อกำหนด
• Law of Noise: สิ่งรบกวนเกิดขึ้นจนเป็นสาเหตุส่วนใหญ่และ/หรือจริงจังมากต่อความผิดพลาดของการสื่อสารข้อมูล ไม่ขึ้นกับจำนวนสิ่งรบกวนที่เกิดขึ้น
• Law of Expectation: ความคาดหวังของผู้บริโภคแซงหน้าความก้าวหน้าในเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์เสมอ
• Law of the Titanic: ถ้าอุปกรณ์ไม่สามารถเสียได้ ก็จะเกิดขึ้น

นี่เป็นบางตัวอย่างพื้นฐานของ Murphy’s Laws ที่สัมพันธ์กับโปรแกรม

• Law of Debugging: ความยากของการแก้จุดบกพร่องซอฟต์แวร์เป็นสัดส่วนโดยตรงกับจำนวนผู้ใช้อย่างเต็มที่
• Law of Neurosis: โอกาสของซอฟต์แวร์มีพฤติกรรมประหลาด (จุดบกพร่องเกิดพร้อมกันโดยปราศจากเหตุผล) เป็นสัดส่วนโดยตรงกับความสับสนถึงสาเหตุของความแปลกประหลาด
• Law of Available Space: ถ้ามี n ไบต์ในโปรแกรมซอฟต์แวร์สำคัญ พื้นที่มีให้สำหรับการจัดเก็บสะดวกสบายหรือการโหลดเท่ากับ n-1 ไบต์
• First Law of Bad Sectors: ความน่าจะเป็นจองซอฟต์แวร์ใช้การไม่ได้โดย bad sector เป็นสัดส่วนโดยตรงกับค่า และ/หรือ ความสำคัญของโปรแกรมนั้น
• Second Law of Bad Sectors: เมื่อโปรแกรมใช้การไม่ได้โดย bad sector ความเสียหายจะเกิดขึ้นที่จุดนั้นที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อย และ/หรือ สำคัญเมื่อมีการใช้โปรแกรม
• Law of Noise: เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรมเสื่อมโดยสิ่งรบกวน ความเสื่อมนั้นจะเกิดที่จุดนั้นที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อย และ/หรือ สำคัญเมื่อมีการใช้โปรแกรม
• Law of Software Compatibility: ถ้าเลือกโปรแกรมสองโปรแกรมแบบเสื่อม ความน่าจะเป็นของการเข้ากันได้เป็นศูนย์
• Law of Option Preferences: เมื่อคนสองคนแบ่งปันเครื่องคอมพิวเตอร์ พึงพอใจต่อตัวเลือกซอฟต์แวร์ของพวกเขา มีความแตกต่างในทุกความเป็นไปได้
• Law of Expectation: ความคาดหวังของผู้บริโภคแซงหน้าความก้าวหน้าในเทคโนโลยีซอฟต์แวร์เสมอ
• Law of the Titanic: ซอฟต์แวร์ปลอดจุดบกพร่องไม่เคยมี

ตามประสบการณ์ของคุณอีกครั้ง คุณอาจจะค้นพบและเรียนรู้มุมมองส่วนใหญ่ของ Murphy’s Laws นี่จะเป็นวิธีดีที่สุด ถ้ามีผู้เกี่ยวกับกิจกรรมและเรียนรู้ที่ระวังเต็มที่กับทุกสิ่งที่อาจจะผิดพลาด พวกเขาอาจจะหลีกเลี่ยงอาชีพเทคโนโลยีทั้งหมด จากนั้น พวกเขาพบกับผลประโยชน์ และสนุกสนานที่เทคโนโลยีเสนอออกมา

update: 20 มิถุนายน 2554

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase