IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

OSI (Open Systems Interconnection)

ที่มา

  :   ผู้ชม 12948

OSI (Open Systems Interconnection) เป็นคำอธิบายมาตรฐาน หรือ "reference model" (แบบจำลองอ้างอิง) สำหรับวิธีการส่งผ่านข่าวสารระหว่างจุด 2 จุดในเครือข่ายการสื่อสาร วัตถุประสงคือ เป็นการแนะนำการสร้างผลิตภัณฑ์ สามารถทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น แบบจำลองอ้างอิงกำหนดเป็น 7 เลเยอร์ ของการทำงานที่เกิดขึ้นที่ จุดปลายของการสื่อสาร ถึงแม้ว่า OSI จะไม่เข้มงวดใน ด้านการรักษาความสัมพันธ์ กับฟังก์ชันอื่นในเลเยอร์ที่กำหนด แต่ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ ในด้านโทรคมนาคมพยายาม ที่จะกำหนดตัวเองให้สัมพันธ์ กับแบบจำลอง OSI ซึ่งเป็นประโยชน์ในฐานะ การอ้างอิงแบบเดียว ในด้านการสื่อสาร มีผลทำให้ทุกคนมีบรรทัดเดียวกันในการศึกษาและแลกเปลี่ยน

OSI มีจุดเริ่มต้นในการข้อมกำหนดรายละเอียดของการอินเตอร์เฟซ ซึ่งมีการพัฒนาโดยตัวแทนของบริษัทคอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคมรายใหญ่ในปี 1983 เมื่อเริ่มทำงาน คณะกรรมการตัดสินใจว่า ต้องการกำหนดแบบทั่วไป สำหรับให้บุคคลอื่น สามารถพัฒนา รายละเอียดการอินเตอร์เฟซ แต่กลับเป็นว่าได้กลายเป็นมาตรฐาน OSI ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก International Organization for Standardization (ISO) ปัจจุบันมีการแนะนำ x.200 ของ ITU-TS

แนวคิดหลักใน OSI คือเป็นกระบวนการของการสื่อสารระหว่างจุดปลาย 2 จุด ในเครือข่ายโทรคมนาคม ที่สามารถแบ่งเป็นเลเยอร์ (layer) โดยแต่ละเลเยอร์ จะเพิ่มกลุ่มฟังก์ชันของตัวเอง ผู้ใช้การสื่อสาร หรือโปรแกรมแต่ละราย ที่คอมพิวเตอร์ต่อเข้ากับฟังก์ชันในเลเยอร์ ดังนั้น ข่าวสารระหว่าง ผู้ใช้จะเป็นการไหลของข้อมูล ผ่านแต่ละเลเยอร์ ในคอมพิวเตอร์ และที่ปลายอีกด้านหนึ่ง เมื่อข่าวสารมาถึง ข้อมูลไหลไปที่ เลเยอร์ด้านรับของคอมพิวเตอร์และผ่านไปยังผู้ใช้หรือโปรแกรม โปรแกรมจริงและฮาร์ดแวร์ที่จบการทำงานของทั้ง 7 เลเยอร์ ซึ่งตามปกติ รวมถึงระบบปฏิบัติการ ของคอมพิวเตอร์, โปรแกรมประยุกต์ และฮาร์ดแวร์ที่ให้วางสัญญาบนสายเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

OSI แบ่งโทรคมนาคม เป็น 7 เลเยอร์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มบน 4 เลเยอร์ ใช้ในการส่งผ่านข่าวสารจาก หรือไปยังผู้ใช้ เลเยอร์ทั้ง 7 เลเยอร์ คือ

เลเยอร์ 7 application layer, เลเยอร์นี้เป็นส่วนการสื่อสารได้รับการระบุ, คุณภาพการบริการมีการระบุ, user authentication และส่วนบุคคลได้รับการพิจารณา ข้อจำกัดบนไวยากรณ์ข้อมูล ได้รับการระบุ (เลเยอร์นี้ไม่ใช่การประยุกต์โดยตัวเอง แต่บางโปรแกรมประยุกต์ อาจจะทำงานใน application layer)

เลเยอร์ 6 presentation layer, เลเยอร์นี้ เป็นส่วนของระบบปฏิบัติการที่แปลงข้อมูลนำเข้า และส่งออกจากรูปแบบการนำเสนอไม่เป็นรูปแบบอื่น (ตัวอย่าง เช่น จากชุดข้อความ เป็น popup window กับ ข้อความที่มาถึงใหม่) บางครั้งเรียกว่า syntax layer

เลเยอร์ 5 session layer, เลเยอร์นี้ ตั้งค่า ประสานงาน แลกเปลี่ยน และหยุดการสนทนา โต้ตอบระหว่างโปรแกรมประยุกต์ที่แต่ละจุดปลาย ซึ่งเกี่ยวข้องถึง session และการประสานเชื่อมต่อ

เลเยอร์ 4 transport layer, เลเยอร์นี้ จัดการตัวควบคุม end-to-end (ตัวอย่าง เช่น การหาว่าแพ็คเกตทั้งหมดมาถึงครบหรือไม่) และตรวจสอบความผิดพลาด เป็นการทำให้มั่นใจว่าการส่งผ่านข้อมูลสมบูรณ์

เลเยอร์ 3 network layer, เลเยอร์นี้ดูแลเส้นทางของข้อมูล (ส่งให้ถูกทิศทางไปยังปลายทางที่ถูกต้อง ขณะที่ส่งผ่านออกไป และการรับ เมื่อส่งผ่านเข้ามาที่ระดับแพ็คเกต) network layer ทำงานด้านเส้นทางและการส่งต่อ

เลเยอร์ 2 data-link layer, เลเยอร์นี้ให้การ synchronization สำหรับระดับกายภาค และทำ bit-stuffing สำหรับข้อความของ 1 มากกว่า 5 เปิดการรับรู้และจัดการโปรโตคอลการส่งผ่าน

เลเยอร์ 1 physical layer, เลเยอร์นี้ส่งผ่าน bit system ผ่านเครือข่ายที่ระดับไฟฟ้าและกลไก เป็นการให้วิธีการกับฮาร์ดแวร์ในการส่งและรับข้อมูลบนตัวกลาง

ศัพท์เกี่ยวข้อง

network, TCP/IP, ISO

update: 15 ตุลาคม 2545

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase