IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

on-demand computing

ที่มา whatis.com

  :   ผู้ชม 12722

On-demand (OD) computing เป็นแบบจำลองของวิสาหกิจที่นิยมเพิ่มขึ้น โดยทรัพยากรการคำนวณมีให้กับผู้ใช้ตามความต้องการ ทรัพยากรอาจจะเก็บรักษาภายในองค์กรของผู้ใช้ หรือมีให้โดยผู้ให้บริการ

แบบจำลอง on-demand ได้รับการพัฒนาเพื่อเอาชนะการท้าทายปกติกับวิสาหกิจให้สามารถพบกับความต้องการที่ผันผวน เพราะความต้องการของวิสาหกิจต่อทรัพยากรการคำนวณสามารถแปรผันได้จากเวลาหนึ่งไปอีกเวลาหนึ่ง รักษาทรัพยากรให้เพียงพอให้พบกับความต้องการสูงสุดมีต้นทุนสูง ในทางกลับกัน ถ้าวิสาหกิจตัดต้นทุนโดยรักษาเฉพาะทรัพยากรการคำนวณให้ต่ำที่สุด ทรัพยากรจะไม่เพียงพอในการพบความต้องการสูงสุด

ผลิตภัณฑ์ On-demand computing ได้เข้าสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว Computer Associates, HP, IBM, Microsoft, และ Sun Microsystems เป็นผู้ค้าผลิตภัณฑ์ on-demand ชั้นนำ บริษัทเหล่านี้อ้างถึง ผลิตภัณฑ์ on-demand และบริการโดยชื่อหลากหลาย IBM เรียกว่า "On Demand Computing" (ไม่มี ขีด หรือ hyphen) แนวคิด เช่น grid computing, utility computing, autonomic computing เป็นวิธีการ on-demand ที่รวมแหล่งภายนอกทรัพยากรคำนวณและการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้วยโครงสร้างการจ่ายตามฐานการใช้ (วิธีนี้บางครั้งเรียกว่า metered services)

ผู้อยู่ภายในหลายอุตสาหกรรม คาดหวังว่า on-demand computing จะกลายเป็นแบบจำลองการคำนวณของวิสาหกิจที่แพร่หลายภายในไม่กี่ปีข้างหน้า ตามรายงานของ Irving Wladawsky-Berger รองประธานด้านเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์ของ IBM (อ้างจากบทความใน ZDNet Tech Update) “เทคโนโลยีอยู่ที่จุดที่เราสามารถเริ่มต้นเคลื่อนไปสู่ยุคของ on-demand computing ผมให้สิ่งนี้ระหว่าง 2 ถึง 4 ปีเพื่อไปถึงระดับที่เติบใหญ่”

สารสนเทศเพิ่มเติม

IBM : เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ on-demand computing กับ eServer iSeries
On-demand (OD) computing : เป็นแบบจำลองของวิสาหกิจที่นิยมเพิ่มขึ้นที่ทำให้มีให้ตามความต้องการของผู้ใช้
ZDNet : มีบทความ Tech Update, "On-demand computing: What are the odds?"
Baseline Computing : มีบทความเกี่ยวกับ "Utility Computing."

ศัพท์เกี่ยวข้อง

grid computing, utility computing, autonomic computing

update: 28 มกราคม 2549

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase