IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Pentium 3

ที่มา

  :   ผู้ชม 12797

Pentium III เป็นไมรโครโพรเซสเซอร์ทีออกแบบโดย Intel ซึ่ง Pentium III เร็วกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่เขียนขึ้น โดยใช้ข้อได้เปรียบของ "Katmai New Instruction" (ชื่อรหัสในการพัฒนา Pentium III คือ Katmai) มีคำสั่งคอมพิวเตอร์ใหม่ 70 คำสั่ง ทำให้สามารถทำงานแบบ 3 มิติ การสร้างภาพ วิดีโอแบบต่อเนื่อง การพูด และเสียงได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ Pentium III ใช้ความเร็วนาฬิกาได้ถึง 800 MHz

"Katmai New Instruction" คล้ายกับคำสั่งที่เหมาะสำหรับการประยุกต์ด้านมัลติมีเดีย ที่เรียกว่า MMX และได้ร่วมอยู่กับ Pentium รุ่นต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม คำสั่งขอ Katmai แตกต่างจาก MMX คือ Katmai สนับสนุนการคำนวณ floating point unit และจำนวนเต็ม ประเภทการคำนวณมักจะต้องการเมื่อ มีการปรับปรุงภาพวิดีโอสำหรับการแสดง คำสั่ง คำสั่ง Katmai สนับสนุนคำสั่ง Single Instruction Multiple Data ที่ยอมให้คำสั่งเดียว ทำให้ข้อมูลได้รับการปรับปรุงในตำแหน่งต่างของหน่วยความจำพร้อมกัน ซึ่งเป็นชนิดของการประมวลผลแบบขนาน

สำหรับการประยุกต์ 3 มิติ การเปลี่ยนค่าแบบขนานสำหรับภาพ 3 มิติ หมายถึง ใช้สามารถดู effect ได้ดีและสมจริง ผู้พัฒนาการประยุกต์สามารถสร้าง effect ที่คำสั่งช้ากว่าไม่สามารถสนับสนุน เช่น ภาพที่มีความละเอียดและแสงซับซ้อน ภาพเคลื่อนไหวและต่อเนื่อง จะลดการกระตุกสำหรับผู้ชม คำสั่งใหม่เจาะจงบางอย่าง ได้แก่ การเพิ่มความเร็ว speech recognition และแม่นยำ และยอมให้การสร้าง effect การฟังที่ซับซ้อน

ศัพท์เกี่ยวข้อง

3-D, Audio, clock speed, floating point unit, microprocessor, MMX, Instruction, MHz, Single Instruction Multiple Data

update: 15 ตุลาคม 2545

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase