IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

public switched telephone network

ที่มา SearchNetworking.com

  :   ผู้ชม 12727

PSTN (public switched telephone network) เป็นชุดของเครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะแบบ interconnected voice-oriented ของโลก ทั้งเชิงพาณิชย์และรัฐบาลเป็นเจ้าของ สิ่งนี้หมายถึง Plain Old Telephone Service (POTS) ด้วย สิ่งนี้เป็นการรวมของเครือโทรศัพท์สับเปลี่ยนวงจรที่พัฒนา