IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

quantum computer

ที่มา

  :   ผู้ชม 13949

quantum computer เป็นเครื่องจักร (ยังเป็นสมมติฐาน) ที่ทำการคำนวณตามพฤติกรรมของอนุภาค ที่ระดับอะตอมย่อย คอมพิวเตอร์ลักษณะนี้ ถ้ามีการพัฒนาจะมีความสามารถ ในการประมวลผลมากกว่า ล้านคำสั่งต่อวินาที (millions of instructions per second หรือ MIPS) มากกว่าคอมพิวเตอร์ก่อนหน้านี้ มีความได้เปรียบในความสามารถ ของการประมวลผลตามหน่วยข้อมูล ใน quantum computer ต่างจากคอมพิวเตอร์แบบไบนารี ที่สามารถมีได้มากกว่า 1 สถานะในเวลา เหมือนกับเครื่องจักร สามารถคิดได้หลายเรื่องพร้อมกัน แต่ละการคิดเป็นอิสระจากความผิดอื่น ถึงแม้ว่า จะเกิดจากกลุ่มอนุภาคเดียวกัน

วิศวกรได้ใช้คำว่า qubit เมื่อกำหนดหน่วยพื้นฐาน ใน quantum computer โดย qubit สามารถดึงหลายค่าได้พร้อมกัน ทฤษฎีเบื้องหลังความมหัศจรรย์ คือ ทฤษฎี quantum mechanic ที่อนุภาคอิสระสามารถเป็นจริง ในหลายที่ตั้ง วิธีหนึ่งของการคิดว่า qubit สามารถมีหลายสถานะ เป็นจินตนาการที่มี 2 มิติ หรือมากกว่า แต่ละสถานะสามารถเป็นสูง (logic 1) หรือ ต่ำ (logic0) ดังนั้นถ้า qubit มี 2 รูปทำให้มี 4 สถานะอิสระพร้อมกัน ( 00, 01, 10 และ 11) ถ้ามี 3 รูป จะมี 8 สถานะ คือเลขฐานสอง 000 ถึง 111 และต่อไป

quantum computer ต้องพิสูจน์ใช้ประโยชน์ในการประยุกต์ต่อไปนี้
- Breaking ciphers
- การวิเคราะห์ทางสถิติ
- Factorial ของเลขขนาดใหญ่
- การแก้ไขปัญหาทฤษฎีทางฟิสิกส์
- การหาค่าเหมาะสมในหลายตัวแปร

อุปสรรคสำคัญ คือ การวิจัยและพัฒนา ตามข้อเท็จจริงมีอุปสรรคอย่างมาก ในการดึงอนุภาค ด้วยวิธีการเหมาะสมในช่วงเวลาสำคัญ การรบกวนที่เบาบางอาจจะเป็นเหตุให้ เครื่องจักรหยุดการทำงานแบบ quantum และเปลี่ยนเป็นการคิดเดียว เหมือนคอมพิวเตอร์ดั้งเดิม สนามแม่เหล็ก, การเคลื่อนย้ายทางกายภาพ หรือการเพิ่มประจุไฟฟ้าเล็กน้อย สามารถรบกวนกระบวนการ

ศัพท์เกี่ยวข้อง

binary, bit

update: 15 ตุลาคม 2545

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase