IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

quantum computer

ที่มา

  :   ผู้ชม 12763

quantum computer เป็นเครื่องจักร (ยังเป็นสมมติฐาน) ที่ทำการคำนวณตามพฤติกรรมของอนุภาค ที่ระดับอะตอมย่อย คอมพิวเตอร์ลักษณะนี้ ถ้ามีการพัฒนาจะมีความสามารถ ในการประมวลผลมากกว่า ล้านคำสั่งต่อวินาที (millions of instructions per second หรือ MIPS) มากกว่าคอมพิวเตอร์ก่อนหน้านี้ มีความได้เปรียบในความสามารถ ของการประมวลผลตามหน่วยข้อมูล ใน quantum computer ต่างจากคอมพิวเตอร์แบบไบนารี ที่สามารถมีได้มากกว่า 1 สถานะในเวลา เหมือนกับเครื่องจักร สามารถคิดได้หลายเรื่องพร้อมกัน แต่ละการคิดเป็นอิสระจากความผิดอื่น ถึงแม้ว่า จะเกิดจากกลุ่มอนุภาคเดียวกัน

วิศวกรได้ใช้คำว่า qubit เมื่อกำหนดหน่วยพื้นฐาน ใน quantum computer โดย qubit สามารถดึงหลายค่าได้พร้อมกัน ทฤษฎีเบื้องหลังความมหัศจรรย์ คือ ทฤษฎี quantum mechanic ที่อนุภาคอิสระสามารถเป็นจริง ในหลายที่ตั้ง วิธีหนึ่งของการคิดว่า qubit สามารถมีหลายสถานะ เป็นจินตนาการที่มี 2 มิติ หรือมากกว่า แต่ละสถานะสามารถเป็นสูง (logic 1) หรือ ต่ำ (logic0) ดังนั้นถ้า qubit มี 2 รูปทำให้มี 4 สถานะอิสระพร้อมกัน ( 00, 01, 10 และ 11) ถ้ามี 3 รูป จะมี 8 สถานะ คือเลขฐานสอง 000 ถึง 111 และต่อไป

quantum computer ต้องพิสูจน์ใช้ประโยชน์ในการประยุกต์ต่อไปนี้
- Breaking ciphers
- การวิเคราะห์ทางสถิติ
- Factorial ของเลขขนาดใหญ่
- การแก้ไขปัญหาทฤษฎีทางฟิสิกส์
- การหาค่าเหมาะสมในหลายตัวแปร

อุปสรรคสำคัญ คือ การวิจัยและพัฒนา ตามข้อเท็จจริงมีอุปสรรคอย่างมาก ในการดึงอนุภาค ด้วยวิธีการเหมาะสมในช่วงเวลาสำคัญ การรบกวนที่เบาบางอาจจะเป็นเหตุให้ เครื่องจักรหยุดการทำงานแบบ quantum และเปลี่ยนเป็นการคิดเดียว เหมือนคอมพิวเตอร์ดั้งเดิม สนามแม่เหล็ก, การเคลื่อนย้ายทางกายภาพ หรือการเพิ่มประจุไฟฟ้าเล็กน้อย สามารถรบกวนกระบวนการ

ศัพท์เกี่ยวข้อง

binary, bit

update: 15 ตุลาคม 2545

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase