IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

RAID

ที่มา whatis.com

  :   ผู้ชม 12813

RAID (redundant array of independent disks เริ่มต้นเรียกว่า redundant array of inexpensive disks) เป็นวิธีการเก็บข้อมูลเดียวกันในที่ต่างกัน (ดังนั้นมากเกินไป) บนหลายฮาร์ดดิสก์ ดยการวางหลายฮาร์ดดิสก์ ปฏิบัติการนำเข้าส่งออก (I/O หรือ input/output) สามารถซ้อนทับในวิธีการสมดุลเพื่อเพิ่มสมรรถนะ เนื่องจากหลายดิสก์เพิ่มเวลาเฉลี่ยระหว่างความล้มเหลว (mean time between failures หรือ MTBF) การเก็บข้อมูลซ้ำได้เพิ่ม fault tolerance

RAID ปรากฎต่อระบบปฏิบัติการเป็น 1 ฮาร์ดดิสก์ทางตรรกะ โดย RAID ใช้เทคนิคของ disk striping ซึ่งเกี่ยงข้องกับพาร์ติชันของแต่ละพื้นที่จัดเก็บของไดร์ฟเป็นหน่วยในช่วงของ sector (512 ไบต์) จนถึงหลายเมกะไบต์ แถบเหล่านี้ของดิสก์ทั้งหมดได้รับการแทรกและตำแหน่งตามลำดับ

ระบบผู้ใช้เดี่ยวที่มีเรคคอร์ดขนาดใหญ่ เช่น การแพทย์หรือภาพวิทยาศาสตร์ ได้รับการเก็บ ตามปกติแถบเหล่านี้ตั้งค่าให้เล็ก (บางที 512 ไบต์) ดังนั้น เรคคอร์ดเดี่ยวจะขยายไปทั้งดิสก์และได้รับการเข้าถึงอย่างเร็วโดยการอ่านดิสก์ทั้งหมดที่เวลาเดียวกัน

ในระบบหลายผู้ใช้ สมรรถนะดีกว่าต้องการตั้งแถบให้กว้างเพียงพอกับขนาดเรคคอร์ดปกติหรือมากที่สุด สิ่งนี้ยอมให้ซ้อนทับ disk I/O ข้ามไดร์ฟ

RAID มีอย่างน้อย 9 ประเภท บวกกับ non-redundant array (RAID-0)
• RAID-0: เทคนิคนี้มีแถบแต่ไม่มีข้อมูลซ้ำ สิ่งนี้ให้สมรรถนะดีที่สุดแต่ไม่มี fault-tolerance
• RAID-1: ประเภทนี้ได้รับการเรียกว่า disk mirroring และประกอบด้วยอย่างน้อย 2 ไดร์ฟที่คัดลอกข้อมูลจัดเก็บ ไม่มีแถบ สมรรถนะการอ่านได้รับการปรับปรุงเพราะดิสก์สามารถอ่านในเวลาเดียวกัน สมรรถนะการเขียนเหมือนกับดิสก์เดี่ยว RAID-1 ให้สมรรถนะดีที่สุดและ fault-tolerance ดีที่สุดในระบบหลายผู้ใช้
• RAID-2: ประเภทนี้ใช้แถบทั้งดิสก์ด้วยบางดิสก์เก็บการสารสนเทศ (error checking and correcting หรือ ECC) แต่ไม่มีข้อได้เปรียบเกินกว่า RAID-3
• RAID-3: ประเภทนี้ใช้แถบและกำหนดใช้ 1 ไดร์ฟเพื่อเก็บสารสนเทศ parity ส่วนสารสนเทศ error checking (ECC) แบบฝังได้รับการใช้เพื่อสืบค้นความผิดพลาด การฟื้นฟูข้อมูลได้รับกระทำโดยการคำนวณ exclusive OR (XOR) ของการบันทึกสารสนเทศบนอีกไดร์ฟ เนื่องจากปฏิบัติการนำเข้าส่งออก (I/O) ระบุไดร์ฟทั้งหมดที่เวลาเดียวกัน RIAD-3 ไม่สามารถซ้อนทับ I/O ด้วยเหตุผลนี้ RAID-3 ดีที่สุดสำหรับ 1 ผู้ใช้เดี่ยวกับการประยุกตเรคคอร์ดยาว
• RAID-4: ประเภทนี้ใช้แถบขนาดใหญ่ ซึ่งหมายความว่าอ่านเรคคอร์ดจากไดร์ฟเดี่ยว ประเภทนี้ยอมให้ใช้ประโยชน์ของการซ้อนทับ I/O สำหรับปฏิบัติการอ่าน เนื่องจากปฏิบัติการเขียนทั้งหมดต้องปรับปรุงไดร์ฟ parity ไม่มีการซ้อนทับ I/O และ RAID-4 ไม่มีข้อได้เปรียบเหนือกว่า RAID-5
• RAID-5: ได้รวม rotating parity array ดังนั้นได้แก้ไขความจำกัดการเขียนใน RAID-4 ปฏิบัติการอ่านและเขียนทั้งหมดสามารถซ้อนทับได้ RAID-5 เก็บสารสนเทศ parity แต่ไม่เป็นข้อมูลซ้ำ (แต่สารสนเทศ parity สามารถใช้เป็นข้อมูลสร้างใหม่) RAID-5 ต้องการอย่างน้อย 3 ดิสก์และตามปกติ 5 ดิสก์สำหรับ array ประเภทนี้ดีที่สุดสำหรับระบบหลายผู้ใช้ซึ่งสมรรถนะไม่ใช่วิกฤติหรือทำปฏิบัติการเขียนน้อย
• RAID-6: ประเภทนี้คล้ายกับ RAID-5 แต่ไม่รวม parity scheme ที่ 2 ที่ได้รับการกระจายถึงไดร์ฟต่างกันและจึงให้ fault- สูงและ failure tolerance ของไดร์ฟเต็มที่ มีอยู่ไม่มากหรือไม่มีตัวอย่างเชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน
• RAID-7: ประเภทนี้รวมระบบปฏิบัติการแบบฝังตามเวลาจริง (real-time) เป็นตัวควบคุม แคชผ่านบัสความเร็วสูง และคุณลักษณะอื่นของคอมพิวเตอร์แยกเดี่ยว มี 1 ผู้ค้าเสนอระบบนี้
• RAID-10: การรวม RAID-0 และ RAID-1 ได้รับการอ้างเป็น RAID-10 ซึ่งให้สมรรถนะดีกว่า RAID-1 แต่ราคาแพงกว่า มี 2 ประเภทย่อยคือ ใน RAID-0+1 ข้อมูลได้รับการจัดเป็นแถบทั่วทั้งหลายดิสก์ และให้ชุดแถบของดิสก์เป็น mirror ใน RAID-1+0 ข้อมูลเป็น mirror และ mirror เป็นแถบ
• RAID-50 (หรือ RAID-5+0): ประเภทนี้ประกอบด้วยชุดของกลุ่ม RAID-5 และแถบในแบบ RAID-0 เพื่อปรับปรุงสมรรถนะ RAID-5 โดยปราศจากลดการป้องกันข้อมูล
• RAID-53 (หรือ RAID-5+3): ประเภทนี้ใช้แถบ (ในแบบ RAID-0) สำหรับดิสก์เสมือน RAID-3 ประเภทนี้ให้สมรรถนะสูงกว่า RAID-3 แต่ราคาสูงกว่ามาก
• RAID-S: ประเภทเป็นทางเลือก วิธีการเหมาะสมสำหรับ parity RAID จาก EMC Symmetrix ประเภทนี้คล้ายกับ RAID-5 ด้วยปรับปรุงสมรรถนะบางอย่างและการปรับปรุงมาจากให้มีดิสก์แคชความเร็วสูงบน disk array

สารสนเทศเพิ่มเติม

Storage Networking : ผู้เชี่ยวชาญ Christopher Poelker ตอบคำถามเกี่ยวกับ RAID
SearchStorage.com : มีกลุ่มการเชื่อมโยงเว็บดีที่สุดสำหรับสารสนเทศเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RAID

ศัพท์เกี่ยวข้อง

hard disk, open system, parity, X Window System, I/O, MTBF, fault tolerance, disk striping, ECC

update: 12 ธันวาคม 2548

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase