IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

RSS

ที่มา SearchWinDevelopment.com

  :   ผู้ชม 14256

RSS เป็นศัพท์ทางด้าน XML สำหรับเนื้อหาเว็บแบบการกระจายในการป้อน opt-in การป้อนยอมให้ผู้ใช้ส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือทันทีที่เผยแพร่ RSS aggregator หรือ RSS reader ยอมให้ผู้ใช้เพื่อดูผลสรุปของการป้อนของพวกเขาในหนึ่งสถานที่ แทนที่การเยี่ยมหลายเว็บเพจเพื่อตรวจสอบเนื้อหาใหม่ ผู้ใช้สามารถดูที่ผลสรุปและเลือกซึ่งไซต์เพื่อเยี่ยมสำหรับทุกเวอร์ชัน

RSS คือ ตัวย่อสำหรับการอธิบายหนึ่งของสามมาตรฐานต่างกัน ซึ่งรวมถึง
- RDF Site Summary (RSS .9 และ 1.0)
- Rich Site Summary (RSS 0.91 และ 1.0)
- Really Simple Syndication (RSS 2.0)

RSS ติดเข้ากับ Resource Description Framework (RDF) ของ World Wide Web Consortium (W3C) การพัฒนาเริ่มแรกโดย Netscape สำหรับช่องทาง Netcenter ใน Web browser คือ Navigator ข้อกำหนดของ RSS มีให้สำหรับทุกคนใช้

การใช้ RSS เว็บไซต์นั้นต้อง “ตีพิมพ์” เนื้อหาบางส่วน เช่น พาดหัวข่าว หรือเรื่องราว สร้างคำอธิบายของเนื้อหาและอย่างเจาะจงที่เนื้อหาบนไซต์นั้นในรูปแบบของเอกสาร RSS จากนั้นไซต์ตีพิมพ์นี้ลงทะเบียนเอกสาร RSS ด้วยหนึ่งของหลายไดเรคทอรีที่มีอยู่ของผู้ตีพิมพ์ RSS บางไดเรคทอรีปัจจุบันของไฟล์ RSS รวมถึง Meerkat, GropSoup, NewsIsFree, UserLand และ XML Tree ไซต์เหล่านี้บางครั้งเรียกว่า content aggregator ใน RSS browser รวม Headline Viewer และ Novobot ทั้ง Internet Explorer 7 และ Mozilla Firefox 2.0 รวมฟังก์ชันสมาชิก RSS รวม (integrated RSS) ผู้ใช้สามารถมองเห็นว่าเว็บไซต์มี RSS feed โดยการมองหาในด้านขวาของฟิลด์ address ใน web browser ด้านขวาของ URL และคลิกบนไอคอน universal RSS feed ที่แสดงบนด้านขวา

ข่าวเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของเนื้อหาที่สามารถได้รับการกระจายด้วย RSS feed ความเป็นไปได้อื่นรวมถึง discussion forum excerpt, software announcement, blog post, podcast และรูปแบบอื่นของเนื้อหาดึงมาด้วย URL การฟัง podcast ภายใต้การเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีทางต่างกันที่ RSS ได้รับการประยุกต์

สารสนเทศเพิ่มเติม

IBM : โฮมเพจของ S/390 เสนอสารสนเทศเพิ่มเติม

ศัพท์เกี่ยวข้อง

operating system, server, mainframe, VM

update: 1 พฤษภาคม 2551

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase