IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

race condition

ที่มา SearchStorage.com

  :   ผู้ชม 12711

race condition เป็นสถานการณ์ไม่พึงปรารถนาที่เกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์หรือระบบพยายามทำสองปฏิบัติการหรือมากกว่าในเวลาเดียวกัน แต่เนื่องจากธรรมชาติของอุปกรณ์หรือระบบ ปฏิบัติการต้องทำในลำดับแน่นอนอย่างถูกต้อง

ในหน่วยความจำหรือการจัดเก็บของคอมพิวเตอร์ race condition อาจจะเกิดขึ้น ถ้าคำสั่งให้อ่านและเขียนมีจำนวนข้อมูลใหญ่มากได้รับในเวลาเกือบตรงกัน และเครื่องพยายามเขียนทับข้อมูลเก่าบางส่วนหรือทั้งหมด ขณะที่ข้อมูลยังคงได้รับการอ่าน ผลลัพธ์อาจจะเป็นหนึ่งหรือมากกว่า ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์เกิดอาการ crash มีข้อความเตือน “illegal operation” (การทำงานไม่ถูกต้อง) และปิดโปรแกรม, เกิดความผิดพลาดในการอ่านข้อมูลเก่า หรือเกิดความผิดพลาดในการเขียนข้อมูลใหม่ เรื่องนี้สามารถป้องกันได้โดยการอนุกรมการเข้าถึงหน่วยความจำหรือพื้นที่จัดเก็บ เช่น ถ้าอ่านและเขียนคำสั่งได้รับใกล้คียงกัน คำสั่งอ่านได้รับการประมวลผลและเสร็จสิ้นก่อน ตามค่าเริ่มต้น

ในเครือข่าย race condition อาจจะเกิดขึ้น ถ้าผู้ใช้สองคนพยายามเข้าถึงช่องที่มีให้ในเวลาเดียวกัน และไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์รับการแจ้งเตือนที่ช่องไม่ว่างก่อนระบบให้การเข้าถึง เหตุการณ์ลักษณะนี้ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเครือข่ายที่มีเวลาล่าช้ามาก เช่น การใช้ดาวเทียม เพื่อป้องกัน race condition จากการพัฒนา โครงร่างลำดับความสำคัญต้องการได้รับการประดิษฐ์ ตัวอย่าง สมาชิกที่ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษรตอนต้นของพยัญชนะ อาจจะได้รับความสำคัญโดยค่าเริ่มต้น เมื่อสมาชิกสองคนพยายามเข้าถึงระบบภายในเวลาใกล้กันมาก แฮ๊คเกอร์สามารถใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของ race condition เพื่อได้รับการเข้าถึงเครือข่ายโดยไม่มีอำนาจ

race condition เกิดขึ้นบ่อยใน logic gate เมื่อการนำเข้าแน่นอนขัดแย้งกัน เพราะ การส่งออกของ gate ใช้เวลาแน่นอน จำนวนรวมเวลาไม่เท่ากับศูนย์เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์นำเข้า วงจรหรืออุปกรณ์อ่อนไหวตามหลัง gate อาจจะไม่ฉลาดโดยสถานะของการส่งออก และเป็นสาเหตุให้การปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง

ศัพท์เกี่ยวข้อง

network, memory, storage, logic gate, crash

update: 1 ธันวาคม 2545

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase