IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

rapid application development

ที่มา SearchSoftwareQuality.com

  :   ผู้ชม 12933

RAD (rapid application development) เป็นแนวคิด (concept) ที่เห็นว่าผลิตภัณฑ์สามารถไดรับการพัฒนาเร็วกว่าและคุณภาพสูงกว่า ผ่าน

- รวบรวมความต้องการ ด้วยการใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) หรือกลุ่มเน้นหนัก (focus group)
- สร้างต้นแบบ ให้ผู้เดิมทดสอบการออกแบบ
- นำส่วนประกอบซอฟต์แวร์มาใช้ใหม่
- วางกำหนดการอย่างเข้มงวดในการปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์เวอร์ชันใหม่
- ลดการทบทวนและการสื่อสารของกลุ่มที่เป็นทางการ

บางบริษัทเสนอผลิตภัณฑ์ที่ให้เครื่องมือบางส่วนหรือทั้งหมดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ RAD (แนวคิดนี้สามารถประยุกต์กับการพัฒนาฮาร์ดแวร์ด้วย) ผลิตภัณฑ์เหล่านั้น รวมเครื่องมือรวบรวมความต้องการ เครื่องมือสร้างต้นแบบ เครื่องมือด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เอด (computer-aided software engineering tool) สภาพแวดล้อมการพัฒนาภาษา เช่น สำหรับแพล็ตฟอร์ม Java เป็นต้น groupware สำหรับการสื่อสารภายในสมาชิกทีมพัฒนา และเครื่องมือทดสอบ ตามปกติ RAD ใช้วิธีการแบบ object-oriented programming ซึ่งส่งเสริมการใช้ใหม่ซอฟต์แวร์ ภาษา object-oriented programming นิยมมากที่สุดคือ C++ และ Java ได้รับการนำเสนอในแพคเกจแบบ visual programming ที่ได้รับอธิบายว่าให้การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์รวดเร็ว

ศัพท์เกี่ยวข้อง

C++, Java, object-oriented programming, groupware

update: 22 สิงหาคม 2543

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase