IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

recovery time objective

ที่มา WhatIs.com

  :   ผู้ชม 12934

ดูเพิ่มเติม

recovery point objective

recovery time objective (RTO) เป็นช่วงเวลามากที่สุดที่รับได้ เมื่อคอมพิวเตอร์ ระบบ หรือเครือข่ายล้มหลังจากเกิดความล้มเหลวหรืออุบัติภัย

RTO เป็นฟังก์ชันของการขยายของการสอดแทรกข้อขัดแย้งระหว่างการปฏิบัติงานปกติกับการสูญเสียรายได้ต่อหน่วยเวลาจากผลลัพธ์ภัยพิบัติ ปัจจัยเหล่านี้เปลี่ยนไปขึ้นกับอุปกรณ์และการประยุกต์ที่ผลกระทบ RTO มีการวัดเป็นวินาที นาที ชั่วโมง หรือวัน นี่เป็นการพิจารณาความสำคัญในแผนการฟื้นฟูอุบัติภัย (disaster recovery planning หรือ DRP)

การศึกษาจำนวนมากได้นำความพยายามค้นหาต้นทุนการหยุดชะงักสำหรับโปรแกรมประยุกต์หลากหลายในการปฏิบัติงานวิสาหกิจ การศึกษาเหล่านี้ชี้ว่า ต้นทุนขึ้นกับผลกระทบระยะยาวและสิ่งไม่มีตัวตน รวมถึงปัจจัยฉับพลัน ระยะสั้น และสิ่งมีตัวตน เมื่อ RTO สำหรับการประยุกต์ได้รับการกำหนด ผู้บริหารระบบสามารถตัดสินใจว่าเทคโนโลยีการฟื้นฟูอุบัติภัยแบบไหนดีที่สุดเหมาะสมกับสถานการณ์ ตัวอย่าง ถ้า RTO สำหรับการประยุกต์เป็นหนึ่งชั่วโมง การสำรองข้อมูลซ้ำบนฮาร์ดไดร์ฟภายนอกอาจจะเป็นคำตอบดีที่สุด ถ้า RTO เป็นห้าวัน เทป, CD-R หรือ การจัดเก็บนอกสถานที่บนแม่ข่ายเว็บห่างไกลอาจจะมีผลในทางปฏิบัติมากกว่า

ศัพท์เกี่ยวข้อง

CD-R, storage, backup, DRP, redundant

update: 11 สิงหาคม 2554

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase