IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

search engine

ที่มา SearchSOA.com

  :   ผู้ชม 14250

บนอินเตอร์เน็ต search engine เป็นชุดโปรแกรมประสานงานที่รวม
- spider (เรียกว่า "crawler" หรือ "bot") ที่ไปทุกเพจหรือเพจตัวแทนบนทุกเว็บไซต์ที่ต้องการหาและอ่าน ด้วยการใช้การเชื่อมโยง hypertext บนแต่ละเพจเพื่อค้นหาและอ่านเพจอื่นของไซต์
- โปรแกรมที่สร้างดัชนีขนาดใหญ่ (บางครั้งเรียกว่า "catalog") จากเพจที่อ่านเข้ามา
- โปรแกรมที่รับคำขอค้นหา เปรียบเทียบกับรายการนั้นในดัชนี และส่งออกผลลัพธ์กลับมา

ทางเลือกในการใช้ search engine คือ สำรวจโครงสร้างไดเรคทอรีของหัวข้อ Yahoo เป็นการใช้ไดเรคทอรีอย่างกว้างขวางบนเว็บ จำนวนของไซต์พอทัลเสนอทั้ง search engine และวิธีการไดเรคทอรีเพื่อค้นหาสารสนเทศ

วิธีการทำงานของ search engine แบบต่างๆ
- search engine หลัก เช่น Google, Yahoo (ซึ่งใช้ Google), AltaVista และ Lycos ดัชนีของเนื้อหาส่วนใหญ่ของเว็บและให้ผลลัพธ์ที่สามารถเรียกใช้สำหรับเพจ และทำให้ผู้ใช้พอใจอย่างต่อเนื่อง
- search engine สำหรับเนื้อหาเฉพาะเป็นการเลือกเกี่ยวกับส่วนของเว็บที่ได้รับการ crawl และทำดัชนี เช่น ไซต์ TechTarget สำหรับผลิตภัณฑ์ เช่น As/400 (http://www.search400.com) และโปรแกรมประยุกต์ CRM (http://www.searchCRM.com) จัดทำดัชนีอย่างคัดเลือกเฉพาะไซต์ดีที่สุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และย่อลงแต่เน้นหนักรายการผลลัพธ์มากขึ้น
- Ask Jeeves (http://www.ask.com) ให้การค้นหาทั่วไปของเว็บแต่ยอมให้ป้อนคำขอค้นหาในภาษาธรรมชาติ เช่น "What's the weather in Seattle today?"
- เครื่องมือพิเศษและบางเว็บไซต์หลัก เช่น Yahoo ยอมให้ใช้ search engine จำนวนมากที่เวลาเดียวกันและประมวลผลลัพธ์ในรายการเดี่ยว
- เว็บไซต์เอกชน โดยเฉพาะไซต์บริษัทขนาดใหญ่ อาจจะใช้ search engine เป็นดัชนีและดึงเนื้อหาของไซต์ตัวเอง บางส่วนของบริษัท search engine รายใหญ่อนุญาตหรือขาย search engine ของเขาสำหรับไซต์เอกชน

ค้นหาที่ไหนก่อน

ครั้งสุดท้ายที่เรามองหา Open Directory Project listed 370 search engine มีให้สำหรับผู้ใช้อินเตอร์เน็ต มี search engine ประมาณ 10 รายใหญ่ แต่ละรายกับ anchor Web site (ถึงแม้ว่าบางรายจัดสรรให้ใช้อีกไซต์ search engine หรือให้อนุญาต search engine ของตัวเองสำหรับให้ใช้โดยอีกเว็บไซต์) บางไซต์ เช่น Yahoo ค้นหาไม่เพียงเฉพาะ search engine ของพวกเขา แต่ให้ผลลัพธ์จากการค้นพร้อมกันของอีกดัชนีค้นหา ไซต์ที่ให้ค้นหาหลายดัชนีพร้อมกัน คือ
- Yahoo (http://www.yahoo.com)
- search.com (http://search.com)
- EasySearcher (http://www.easysearcher.com)

Yahoo ค้นหาไดเรคทอรีหัวข้อตามโครงสร้างตามลำดับชั้นของตัวเองก่อนและให้รายการเหล่านั้น จากนั้น ให้รายการจำนวนหนึ่งจาก search engine ของ AltaVista นี่ทำการค้นหาพร้อมกันสำหรับรายงานที่ตรงกับข้อความค้นหากับ search engine อีกหกหรือเจ็ดราย ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงแต่ละรายการจาก Yahoo (ที่ด้านล่างของเพจผลลัพธ์ค้นหา) เพื่อดูว่าผลลัพธ์จากแต่ละรายของ search engine เหล่านี้

ข้อได้เปรียบสำคัญของ Yahoo search คือถ้าผู้ใช้อยู่ใน Yahoo นี่จะนำไปสู่เว็บไซต์หรือรายการหมวดหมู่ของไซต์ที่สัมพันธ์กับข้อความค้นหา

search.com ค้นหาดัชนี Infoseek ก่อน แต่ให้ผู้ใช้ค้นหา search engine รายใหญ่อื่นด้วยเช่นกัน

EasySearcher ให้ผู้ใช้เลือกจาก search engine ที่นิยมกันหรือรายการเจาะจงของ search engine หรือฐานข้อมูล เฉพาะในจำนวนของฟิลด์

Yahoo, search.com และ EasySearcher ทั้งหมดให้ด้วยการเข้าถึงการค้นหา ไซต์พอทัลส่วนใหญ่เสนอกล่องค้นหารายการรวดเร็วที่เชื่อมต่อกับ search engine หลัก

ค้นหาอย่างไร

สำหรับ "tip" ในการป้อนข้อความค้นหา ดูแต่ละ search engine เช่น Yahoo นี่เป็นสิ่งที่ดีเพื่ออ่านสารสนเทศอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

โดย "ค้นหาอย่างไร" หมายถึง วิธีการทั่วไปเพื่อการค้นหา อะไรเป็นสิ่งที่ทำก่อน พยายามกับ search engine จำนวนเท่าไร ถ้าค้นหา USENET newsgroup เมื่อออกมา นี่เป็นสิ่งที่ยากในการทำให้เป็นกฎทั่วไป แต่นี่เป็นวิธีการทั่วไปที่ใช้ใน whatis.com

1. ถ้ารู้จัก search engine เฉพาะทาง เช่น SearchNetworking ที่ตรงกับหัวข้อ (เช่น เครือข่าย) จะประหยัดเวลาโดยการใช้ search engine นั้น จะค้นหาการเข้าถึงบางฐานข้อมูลเฉพาะทางจาก Easy Searcher
2. ถ้าไม่มี search engine เฉพาะทาง ให้ลองใช้ Yahoo บางครั้งจะพบกับหมวดหัวข้อที่ตรงกับความต้องการ
3. ถ้า Yahoo ไม่ให้ผลลัพธ์ ให้ลองใช้ AltaVista, Google, Hotbot, Lycos และบาง search engine สำหรับผลลัพธ์ของพวกเขา ขึ้นกับความสำคัญของการค้นหาที่ค้นหา ตามปกติไม่ต้องการตำกว่า 20 รายการแรกของแต่ละ search engine
4. สำหรับประสิทธิภาพ พิจารณาใช้ ferret ที่จะใช้ search engine จำหนึ่งพร้อมกันสำหรับผู้ใช้
5. ที่จุดนี้ ถ้าไม่พบสิ่งที่ต้องการ พิจารณาวิธีการไดเรคทอรีหัวข้อเพื่อการค้นหา ดูที่ Yahoo หรือแห่งอื่นที่ใช้การจัดโครงสร้างของหมวดหมู่หัวข้อ และดูว่าสามารถลงสู่หมวดหมู่ในข้อความหรือวลีที่อาจจะอยู่ในข่าย ถ้าไม่มีผลลัพธ์ นี่อาจจะให้แนวคิดสำหรับวลีค้นหาใหม่
6. ถ้ารู้สึกว่าจำเป็น ค้นหา Usenet newsgroups และเว็บ
7. ในการค้นหาต่อไป รักษาการคิดข้อความค้นหาใหม่ วิธีการใหม่อะไรที่สามารถใช้ได้? อะไรเป็นหัวข้อใกล้เคียงเพื่อค้นหาสำหรับสิ่งที่อาจจะนำไปสู่ความต้องการแท้จริง?
8. สุดท้าย พิจารณาว่าหัวข้อค้นหานี้เป็นเรื่องใหม่ที่มีให้ไม่มาก ถ้าใช่ อาจจะต้องออกไปและตรวจสอบกับนิตยสารคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตล่าสุด หรือหาบริษัทที่คิดว่าอาจจะเกี่ยวกับการวิจัยหรือพัฒนาหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สารสนเทศเพิ่มเติม

Search400.com : มีการเชื่อมโยงหลายร้อยรายการเกี่ยวกับ search engine

ศัพท์เกี่ยวข้อง

Portal, Usenet, directory, spider, ferret

update: 11 สิงหาคม 2543

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase