IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

smart card

ที่มา SearchSecurity.com

  :   ผู้ชม 12806

smart card (สมาร์ทการ์ด) เป็นบัตรพลาสติก ขนาดบัตรเครดิต ที่ฝังไมโครชิป ซึ่งสามารถโหลดข้อมูล การใช้โทรศัพท์ การจ่ายเงินสดอิเลคโทรนิคส์ และการประยุกต์อื่นๆ โดยมีการปรับปรุงตามช่วงเวลาสำหรับการใช้เพิ่มเติม ปัจจุบันหรืออนาคต ท่านอาจจะสามารถใช้สมาร์ทการ์ด ดังนี้

- หมุนต่อโทรศัพท์มือถือและเก็บค่าบริการต่อครั้ง
- ก่อตั้งเอกลักษณ์เมื่อเข้าสู่การเข้าผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือธนาคารออนไลน์
- จ่ายค่าจอดรถหรือค่าโดยสารรถใต้ดิน รถไฟ หรือรถโดยสาร
- ให้ข้อส่วนบุคคลกับโรงพยาบาลหรือแพทย์โดยไม่ต้องป้อนแบบฟอร์ม
- ทำการซื้อขนาดเล็กที่ร้านค้าอิเลคโทรนิคส์บนเว็บ (ชนิดหนึ่งของเงินสดไซเบอร์)
- ซื้อน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน

มีการใช้สมาร์ทการ์ดหลายพันล้านใบ ปัจจุบัน ยุโรปเป็นภูมิภาคที่พวกเขาใช้มากที่สุด บริษัทวิจัย Ovum พยากรณ์ว่าสมาร์ทการ์ด 2.7 พันล้านใบจะได้รับการส่งในปี 2003 อีกการศึกษาพยากรณ์ว่าตลาดบัตรสมาร์ทการ์ดมีมูลค่า 26.5 พันล้านเหรียญในปี 2005 มีรายงานว่า Compaq และ Hewlett-Packard กำลังทำงานกับคีย์บอร์ดที่มีช่องเสียบสมาร์ทการ์ด ที่สามารถอ่านได้เหมือนกับบัตรเครดิต ฮาร์ดแวร์สำหรับการทำบัตรและอุปกรณ์อ่านบัตร สวนใหญ่ผลิตโดย Bull, Gemplus, and Schlumberger


สมาร์ทการ์ดทำงานอย่างไร

สมาร์ทการ์ดบรรจุสารสนเทศมากกว่าบัตรแม่เหล็กและสามารถโปรแกรมสำหรับการประยุกต์ต่างกัน บัตรบางชนิดสามารถบรรจุโปรแกรมและข้อมูลที่สนับสนุนหลายการประยุกต์ และบางชนิดสามารถปรับปรุงให้เพิ่มการประยุกต์ใหม่ภายหลังออกบัตรไปแล้ว สมาร์ทการ์ดสามารถได้รับการออกแบบให้เสียบเข้าช่องและอ่านโดยเครื่องอ่านเฉพาะหรืออ่านที่ในระยะไกล เช่น ด่านเก็บเงิน บัตรสามารถเป็นใช้แล้วทิ้ง หรือโหลดใหม่ได้ (สำหรับการประยุกต์ส่วนมาก) อินเตอร์เฟซมาตรฐานอุตสาหกรรมระหว่างโปรแกรมกับฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์ในสมาร์ทการ์ดได้รับการกำหนดโดย PC/SC Working Group ที่มาจาก Microsoft, IBM, Bull, Schlumberger และบริษัทอื่นที่สนใจ อีกมาตรฐานเรียกว่า OpenCard มีระบบปฏิบัติการสมาร์ทการ์ด สองระบบที่นำหน้าคือ JavaCard และ MULTOS

ศัพท์เกี่ยวข้อง

microchip

update: 5 มิถุนายน 2541

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase