IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

touch screen

ที่มา SearchMobileComputing.com

  :   ผู้ชม 12739

touch screen (หน้าจอสัมผัส) เป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เป็นอุปกรณ์นำเข้าด้วย หน้าจออ่อนไหวกับแรงกด ผู้ใช้ปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์โดยการสัมผัสภาพหรือคำบนหน้าจอ

touch screen แบ่งออกสามเทคโนโลยี

- Resistive แผงหน้าจอสัมผัสแบบ resistive ได้รับการห่อหุ้มด้วยเลเยอร์โลหะทางไฟฟ้าตัวนำและตัวต้านทานบางๆ ที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในกระแสไฟฟ้าซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีการสัมผัสและส่งไปยังตัวควบคุมสำหรับการประมวลผล โดยทั่วไป แผงหน้าจอสัมผัสแบบ resistive สามารถหาซื้อได้ง่ายกว่า แต่เสนอความสว่างเพียงร้อยละ 75 และเลเยอร์เสียหายโดยวัตถุแหลมได้ แผงหน้าจอสัมผัสแบบ resistive ไม่ได้รับผลโดยอนุภาคภายนอก เช่น ฝุ่นหรือน้ำ

- Surface wave เทคโนโลยี surface wave ใช้คลื่นอัลตราโซนิคที่ผ่านแผงหน้าจอสัมผัส เมื่อแผงถูกสัมผัส ส่วนของคลื่นถูกดูดซับ การเปลี่ยนแปลงนี้ในคลื่นอัลตราโซนิคจะลงทะเบียนขั้วบวกของการสัมผัสและส่งสารสนเทศไปยังตัวควบคุมสำหรับการประมวลผล แผงหน้าจอสัมผัสแบบ surface wave มีข้อได้เปรียบมากที่สุดของสามประเภท แต่สามารถเสียหายจากอนุภาคภายนอก

- Capacitive แผงหน้าจอสัมผัสแบบ capacitive ได้รับห่อหุ้มด้วยวัสดุที่เก็บประจุไฟฟ้า เมื่อแผงถูกสัมผัส จำนวนประจุขนาดเล็กจะไหลไปสู่จุดสัมผัส วงจรตั้งอยู่ที่แต่ละมุมของแผงจะวัดประจุและส่งสารสนเทศไปยังตัวควบคุมสำหรับการประมวลผล แผงหน้าจอสัมผัสแบบ capacitive ต้องสัมผัสด้วยนิ้ว ไม่เหมือนกับแผงหน้าจอสัมผัสแบบ resistive และ surface wave ที่สามารถใช้นิ้วและเหล็กแหลม หน้าจอสัมผัสแบบ capacitive ไม่ได้รับผลโดยอนุภาคภายนอกและความสว่างสูง

ศัพท์เกี่ยวข้อง

microprocessor, architecture, stylus, DMI

update: 1 เมษายน 2543

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase