IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Video CD

ที่มา Whatis.com

  :   ผู้ชม 12747

VCD (เรียกว่า video CD, video compact disc หรือ disc) เป็นรูปแบบคอมแพ็คดิสก์มีพื้นฐานบน CD-ROM XA ที่ได้รับการออกแบบเจาะจงให้เก็บข้อมูลวิดีโอ MPEG-1 และรวมความสามารถปฏิสัมพันธ์ VCD มีความละเอียดเหมือนกับ VHS ซึ่งห่างจากความละเอียดของ DVD แต่ละดิสก์ VCD เก็บได้ 72-74 นาทีของวิดีโอและมีอัตราส่งผ่านข้อมูลของ 1.44 Mbps โดย VCD สามารถเล่นบนเครื่องเล่น VCD เชื่อมต่อกับชุดโทรทัศน์ (ในวิธีการเดียวกับคาสเซ็ตวิดีโอสามารถเล่นบน VCR) หรือคอมพิวเตอร์ เครื่องเล่น CD-i ไดร์ฟ CD-ROM และเครื่องเล่น DVD

VCD ได้รับการแนะนำในปี 1993 โดย JVC, Philips, SONY และ Matsushita มีการอธิบายในรายละเอียดในข้อกำหนด White Book ข้อมูลวิดีโอได้รับการเรียกร้องในด้านความสามารถจัดเก็บ มีความต้องการประมาณประมาณ 5 MB ของการจัดเก็บต่อวินาทีของวิดีโอ ซึ่งจะได้รับการแปลงเป็น 2 นาทีของวิดีโอบนซีดี 680 MB การเก็บสารสนเทศบนซีดีในทางปฏิบัติ ข้อมูลต้องได้รับบีบอัดสำหรับการจัดเก็บและกระจายสำหรับเล่นใหม่ในเวลาจริง MPEG-1 บีบอัดข้อมูลที่สัดส่วนได้ถึง 200:1 MPEG เป็นมาตรฐานสากลและสามารถได้รับการใช้โดยผู้ผลิตต่างๆเพื่อสร้างฮาร์ดแวร์สำหรับการใช้กับวิดีโอ MPEG รวมทั้งวิดีโอ MPEG สามารถบันทึกในซีดีชนิดต่างๆได้ การทำรูปแบบ VCD ลบสารสนเทศไม่จำเป็นจากข้อมูล MPEG-1 และเพิ่มความสามารถแต่งวิดีโอเฉพาะผ่านโปรแกรมประยุกต์ CD-i (CD- Interactive) runtime

VCD ประเภทต่างๆ ได้แก่
- VCD 2.0 ได้รับการแนะนำในปี 1995 และเพิ่มความละเอียดสูง, fast-forward และ rewind ให้กับข้อกำหนดเดิม
- VCD-ROM ได้รับการแนะนำในปี 1997 และให้ความสามารถสร้างดิสก์ไฮบริด VCD/CD-ROM
- VCD-Internet ได้รับการแนะนำในปี 1997 และเป็นวิธีการมาตรฐานของการเชื่อมโยงวิดีโอกับข้อมูลอินเตอร์เน็ต
- Super VCD ใช้ได้ทั้ง MPEG-1 อัตราบิตสูงหรือ MPEG-2 อัตราบิตแปรผันสำหรับการใช้กับไดร์ฟ CD-R แทนที่ไดร์ฟ DVD

VCD ใช้ทั่วไปในเอเซียมากกว่าอเมริกาเหนือ ที่ VCR ได้เป็นส่วนหนึ่งของตลาดโฮมวิดีโอโดยเวลาที่ VCD ได้รับการแนะนำ เนื่องจาก VCD สามารถปลอมแปลงง่าย จึงได้สร้างปัญหาสำหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์เหมือนกับ MP3 เป็นปัญหากับอุตสาหกรรมดนตรี โขมยอาจจะบันทึกภาพยนตร์จากจอในโรงภาพยนตร์ด้วย camcorder หรืออาจจะทำสำเนาจากเลเซอร์ดิสก์ หรือ DVD ด้วยการคิดค้นซีดีบันทึกได้ (เช่น CD-R และ CD-RW) ที่ได้กลายเป็นความเป็นไปได้สำหรับผู้ใช้ตามบ้านในการสร้าง VCD บนเครื่องบันทึกซีดี

update: 27 กรกฎาคม 2544

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase