IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

virtual call center

ที่มา SearchCRM.com

  :   ผู้ชม 12173

virtual call center คือ call center ซึ่งตัวแทนขององค์กรกระจายไปตามภูมิศาสตร์ แทนการตั้งอยู่ที่สถานีทำงานในอาคารที่ปฏิบัติงานโดยองค์กรนั้น พนักงานของ virtual call center อาจจะอยู่เป็นกลุ่มในศูนย์ขนาดเล้กกว่า แต่ส่วนใหญ่พวกเขามักจะทำงานจากบ้านของพวกเขา สิ่งนี้ดึงดูดการจัดสรรสำหรับพนักงานจำนวนมาก เพราะเวลาการทำงานยืดหยุ่น และไม่มีชุดเครื่องแบบหรือการเดินทาง สำหรับองค์กร แบบจำลอง virtual call center ประหยัดต้นทุนสถานที่และอุปกรณ์และสามารถนำไปสู่อัตราการลาออกพนักงานต่ำ ซึ่งมีอัตราสูงสำหรับ call center ทางกายภาค

การสับเปลี่ยนไปสู่ แบบจำลอง virtual call center สามารถให้ประโยชน์สูงมาก ตัวอย่างหนึ่ง My Twinn (ผู้ผลิตตุ๊กตาระดับสูง) เปลี่ยนไปสู่แบบจำลองเสมือนนี้ในปี 2000 โทรศัพท์สอบถามเปลี่ยนเป็นการคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 30% พนักงานลาออกลดลง 88% และการโทรขยาย (ส่งต่อให้พนักงานระดับสูง) ลดลง 90% เปรียบเทียบกับปี 1999 สำหรับบริษัทที่เป็นธุรกิจมีช่วงไฮซีซัน แบบจำลองเสมือนนี้ทำให้บริษัทไม่ต้องบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกขนาดใหญ่ My Twinn ต้องการพนักงานบริการลูกค้ามากกว่า 400 คนในช่วงคริสตมาส แต่ต้องการเพียง 25 คนในช่วงที่เหลือของปี

ถึงแม้ว่า call center ทางกายภาคพยายามนำเสนอลูกค้าด้วยตัวแทนเสมือนด้วยสำนักงานขององค์กรเพื่อเพิ่มความเชื่อถือของลูกค้า ลูกค้าที่หมุนโทรศัพท์ไปยังฝ่ายบริการลูกค้าหรือการสนับสนุนทางเทคนิคจะได้รับความรู้สึกว่าการเรียกของพวกเขามาถึงแผนกทางกายภาคภายในองคืกรนั้น ตามความจริงมาถึงบริษัทที่ใช้การจ้างภายนอกสำหรับองค์กรต่างๆ ในกรณี virtual call center ความเข้าใจของลูกค้ามีความลวงตามากกว่า เมื่อหมายเลขนั้นมาถึงครัวของบ้านผู้ปกครอง หรือห้องพักของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศัพท์เกี่ยวข้อง

virtual, call center, bricks and mortar

update: 1 มีนาคม 2550

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase