IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

voice recognition

ที่มา SearchSecurity.com

  :   ผู้ชม 12187

voice หรือ speech recognition (ระบบจดจำเสียง) คือความสามารถของเครืองจักรหรือโปรแกรมเพื่อรับและแปลถ้อยคำหรือเข้าใจและทำตามคำสั่งที่พูด

สำหรับการใช้กับคอมพิวเตอร์ เสียงอะนาล๊อกต้องแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอล สิ่งนี้ต้องการ analog-to-digital conversion สำหรับคอมพิวเตอร์เพื่อถอดรหัสสัญญาณ จึงต้องการฐานข้อมูลดิจิตอล หรือคำศัพท์ ของคำหรือพยางค์ และความเร็วหมายถึงการเปรียบเทียบข้อมูลกับสัญญาณ รูปแบบการพูดได้รับการเกผ้บลงในฮาร์ดดิสก์และโหลดเข้าสู่หน่วยความจำ เมื่อเรียกใช้โปรแกรม การตรวจสอบเปรียบเทียบรูปแบบจัดเก็บเหล่านี้เทียบกับผลลัพธ์ของตัวแปลง A/D

ในทางปฏิบัติ ขนาดของคำศัพท์ประสิทธิผลในโปรแกรมจดจำเสียง คือสัมพันธ์ทางตรงกับความจุของหน่วยความจำชั่วคราวของเครือ่งคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการติดตั้ง โปรแกรมจดจำเสียง เรียกใช้หลายครั้งเร็วขึ้น ถ้าคำศัพท์ทั้งหมดสามารถได้รับการโหลดเข้าสู่หน่วยความจำชั่วคราว เปรียบเทียบกับการค้นหาบนฮาร์ดไดร์ฟสำหรับการจับคู่บางครั้ง ความเร็วการประมวลผลเป็นสิ่งสำคัญ เพราะมีผลกับความเร็วคอมพิวเตอร์สามารถค้นหาในหน่วยความจำ

ระบบจดจำเสียง หรือโปรแกรมทั้งหมดทำความผิดพลาด เสียงร้องของเด็ก สุนัขเห่า และการสนทนาภายนอกเสียงดังสามารถทำความผิดพลาดนำเข้า ส่วนใหญ่ของสิ่งนี้สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการใช้ระบบนี้ในห้องเงียบ มีอีกปัญหาที่คำมีเสียงเหมือนกันแต่สะกดต่างกันและความหมายต่างกัน ตัวอย่าง "hear" และ "here" ปัญหานี้อาจจะแก้ไขได้โดยการเก็บสารสนเทศบริบท อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้จะต้องการหน่วยความจำชั่วคราวมากขึ้นและโพรเซสเซอร์เร็วขึ้นกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลปัจจุบันมีให้

ถึงแม้ว่าระบบจดจำเสียงมีให้ในตลาด แต่ผู้นำอุตสาหกรรมนี้คือ IBM และ Dragon Systems

ศัพท์เกี่ยวข้อง

analog, digital, random access memory, analog-to-digital conversion

update: 5 มีนาคม 2550

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase