IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

WinFrame

ที่มา SearchWinIT.com

  :   ผู้ชม 7583

WinFrame เป็นผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์จาก Citrix ที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows NT ที่ยอมให้แม่ข่ายคอมพิวเตอร์ให้โปรแกรมประยุกต์ Windows และข้อมูลสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เวิร์กสเตชันต่อเชื่อม ด้วยการใช้ Winframe บริษัทสามารถติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดและข้อมูลที่แม่ข่าย การบริหารง่ายขึ้น และความเป็นไปได้ในการประหยัดต้นทุนซอฟต์แวร์ประยุกต์ เวิร์กสเตชันต้นทุนต่ำ เรียกว่า thin client เพราะเครื่องเหล่านี้ติดตั้งอุปกรณ์น้อยที่สุดและเพราะเครื่องเหล่านี้บรรจุซอฟต์แวร์ลูกข่ายที่ปฏิสัมพันธ์กับแม่ข่าย ด้านผู้ใช้ โปรแกรมประยุกต์และข้อมูลปรากฏการทำงานบนเครื่องเวิร์กสเตชัน WinFrame สามารถเปรียบเทียบกับวิธีการใช้ thin client อีกสองวิธีคือ Network Computer (NC) และ NetPC

แม่ข่ายที่ใช้ Windows NT และ WinFrame สนับสนุนเวิร์กสเตชันได้ถึง 15 เครื่อง เครื่องแม่ข่าย NT ต้องการหน่วยความจำชั่วคราว (RAM) 32 เมกกะไบต์ และเพิ่มเติมอีก 6 ถึง 8 MB สำหรับแต่ละเวิร์กสเตชัน แต่ละผู้ใช้ได้รับการจัดสรรพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 32 MB บนฮาร์ดดิสก์แม่ข่าย

WinFrame มีข้อได้เปรียบสำคัญคือ สามารถสร้างโปรแกรมประยุกต์ใหม่บนเครื่องพีซีเก่า WinFrame สามารถจัดการผู้ใช้ ผู้หมุนไปยังแม่ข่าย (ตัวอย่าง ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และผู้ทำงานในบ้านหรือสำนักสาขา) มีสองส่วนประกอบในวิธีการ WinFrame

1. Intelligent Console Architecture (ICA) Windows Presentation Services โปรโตคอลจัดการการนำเข้าของผู้ใช้ (ลูกข่าย) และผลลัพธ์ของแม่ข่าย ดังนั้นข้อมูลที่เดินทางกลับและไปข้างหน้าได้รับการลดให้น้อยที่สุด ข้อมูลเดินทางในแพคเกตบีบอัด
2. MultiWin Multi-User Architecture ซึ่งยอมให้ NT จัดการ session เสมือนสำหรับแต่ละผู้ใช้ของวิธีการเดียวกัน

Microsoft และ Citrix ร่วมพัฒนา Terminal Server product Edition ของ Windows NT 4.0 ด้วยการใช้เทคโนโลยี WinFrame นอกจากนี้ Citrix เสนอ MetaFrame ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มการอินเตอร์เฟซแบบ ลูกข่าย/แม่ข่าย กับ Terminal Server ต่อมา Terminal Server และ MetaFrame เข้ามาแทนที่ WinFrame ใน Windows NT 4.0

ศัพท์เกี่ยวข้อง

client, compression, hard disk, megabyte, NetPC, operating system, protocol, RAM, server, Windows NT, packet, thin client

update: 5 เมษายน 2548

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase