IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

address

ที่มา

  :   ผู้ชม 12948

คำนี้มีการใช้ในความหมาย เช่น การถามถึงตำแหน่ง (address) ของเครื่องแม่ข่าย หรือ home page บนเว็บ หรือการส่ง e-mail ดังนั้น "address" สามารถหมายถึง ตำแหน่งที่เป็นเอกลักษณ์ 1 ) บนเครื่องแม่ข่ายอินเตอร์เน็ต 2 ) ไฟล์ที่ระบุ (เช่น เว๊บเพจ) หรือ ชื่อผู้ใช้ e-mail รวมถึงการระบุตำแหน่งข้อมูลภายในที่เก็บของเครื่องคอมพิวเตอร์

Internet address หรือ IP address เป็นตำแหน่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ (host) ที่เป็นเอกลักษณ์บนอินเตอร์เน็ต (สามารถแสดงด้วยตัวเลข หรือ domain name)

IP address ที่แสดงเป็นตัวเลข : 207.150.196.199
Domain name: widebase.net

file ( หรือ homepage ) address เป็นแสดงถึงพาร์ทของไฟล์บนเครื่องแม่ข่ายที่ระบุ (ตำแหน่งของเว็บเพจ จะเรียกว่า Uniform Rosource Locator หรือ URL)
http: //www.itproduct.com/server/serveridx.html

e-mail address เป็นตำแหน่งของผู้ใช้ e-mail (แสดงโดยชื่อผู้ใช้ e-mail ตามด้วยสัญญลักษณ์ "@" แล้วตามด้วยชื่อของ domain name
webmaster@widebase.net

ในเครื่องคอมพิวเตอร์ storage address คือตำแหน่งเริ่มต้นของกลุ่มข้อมูลที่เก็บไว้ในตัวเลข แบบอีเลคโทรนิคส์ analog-to-digital conversion เป็นกระบวนการอีเลคโทรนิคส ์โดยสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงต่อเนื่องหรืออะนาล็อกให้เป็นสัญญาณแบบหลายระดับ หรือดิจิตอล โดยไม่มีผลกับสาระสำคัญ หรือข้อมูลการนำเข้าไปยัง analog-to-digital converter (ADC) ประกอบด้วยความต่างศักย์ที่แปรเปลี่ยนตามค่า เช่น สัญญาณแบบ sine ซึ่งเป็นรูปแบบคลื่นที่แสดงการพูดของคน และรูปแบบสัญญาณของกล้องถ่ายโทรศัพท์แบบดั้งเดิม ส่วนด้านการส่งออก ของ ADC มีลักษณะตรงข้าม โดยการกำหนดระดับ หรือสถานะจำนวนของสถานะเลขยกกำลังของ 2 เช่น 2, 4, 8… เป็นต้น สัญญาณดิจิตอลอย่างง่าย จะเพียง 2 สถานะ และเรียกว่า ไบนารี ตัวเลขทั้งหมดสามารถแสดงด้วยรูปแบบเลขฐานสอง เป็นตัวอักษรของหนึ่งและศูนย์ สัญญาณดิจิตอลมีประสิทธิภาพ และการกระจายมากกว่าสัญญาณอะนาล็อก เพราะการเจาะจงง่าย และเป็นลำดับทำให้วงจรอีเลคโทรนิคส์สามารถแยกแยะสิ่งรบกวนได้สะดวก ซึ่งเป็นความได้เปรียบที่สำคัญของโหมดดิจิตอลในการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ "พูด" และ "คิด" ในรูปแบบข้อมูลของเลขฐานสอง การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอะนาล็อกของไมโครโพรเซสเซอร์ ต้องแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอล ซึ่งจะนำไปทำงานใน โมเด็มของโทรศัพท์สร้างขึ้น โดยการใช้ ADC ในการแปลงรูปแบบ audio ที่นำเข้าจากสายโทรศัพท์เป็นสัญญาณที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ ในระบบการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล ADC ต้องการสัญญาณนำเข้าเป็นอะนาล็อก

ศัพท์เกี่ยวข้อง

domain name, e-mail, host, IP address, server, URL

update: 15 ตุลาคม 2545

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase