IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

awk

ที่มา SearchSOA.com

  :   ผู้ชม 12719

awk (สามารถเขียนเป็น Awk และ AWK) เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกหรือยูทิลลิตี้ที่ยอมให้ผู้เขียนโปรแกรมเขียนน้อยลงแต่มีประสิทธิผลในรูปของประโยคคำสั่งที่ระบุแบบข้อความที่สามารถค้นหาสำหรับแต่ละบรรทัดของเอกสารและการกระทำที่เกิดขึ้น เมื่อพบกับข้อความตรงกันภายในบรรทัด awk มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการแบบ UNIX เช่น Linux และกับบางระบบปฏิบัติการ เช่น Windows 95/98/NT

โปรแกรม awk สร้างเป็นตัวแบบและการกระทำเพื่อทำงาน เมื่อพบแบบค้นหา awk สแกนบรรทัดนำเข้าอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบแต่ละบรรทัดเพื่อหาข้อความบรรจุแบบที่ตรงกันโดยผู้ใช้ เมื่อพบแบบตรงกัน awk นำคำสั่งในโปรแกรม ตัวอย่าง awk สามารถสแกนข้อความสำหรับส่วนสำคัญและจัดรูปแบบข้อความใหม่ที่บรรจุตามคำสั่งของผู้ใช้ ถ้าไม่ระบุแบบ โปรแกรมจะประมวลผลคำสั่งกับข้อมูลนำเข้าทั้งหมด

awk แบ่งแต่ละบรรทัดเป็นฟิลด์ ซึ่งเป็นกลุ่มของตัวอักษรด้วยช่องว่างทำหน้าที่เป็นตัวแบ่ง ดังนั้น คำจะเป็นหนึ่งฟิลด์ string ได้รับหุ้มใน backslashe และการกระทำอยู่ในวงเล็บปีกกา บรรทัดเป็นหมายเลขตามลำดับของการปรากฎ ด้วย “0” อ้างถึงทั้งบรรทัด “$” เป็นสัญลักษณ์สำหรับฟิลด์ ตัวอย่าง การค้นหาบรรทัดที่คำว่า “nutmeg,” และพิมพ์แต่ละบรรทัดซึ่งมีคำนี้ปรากฎอยู่ โปรแกรม awk จะประกอบด้วย

/nutmeg/ { print $0 }.

ชื่อ “awk” มาจากชื่อของนักพัฒนาสามคนคือ Alfred Aho, Peter Weinberger และ Brian Kernighan นี่เป็นการพัฒนาจาก grep, C, และ sed syntax การผสมที่ยอมให้โปรแกรมซับซ้อนพัฒนาได้เร็วขึ้น awk ใช้บ่อยสำหรับการทำต้นแบบ เวอร์ชันของ awk รวมถึง Portable Operating System Interface awk, New awk (Nawk) และ GNU awk (Gawk) ภาษา Practical Extraction and Reporting Language ได้รับการพัฒนาเพื่อปรับปรุงเวอร์ชันของ awk กับ Perl เป็นความเข้ากันได้ย้อนกลับ

ศัพท์เกี่ยวข้อง

Practical Extraction and Reporting Language, UNIX, Linux, Portable Operating System Interface, backward compatible, grep

update: 14 สิงหาคม 2543

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase