IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

backup

ที่มา SearchStorage.com

  :   ผู้ชม 12728

Backup (การสำรองข้อมูล) เป็นกิจกรรมคัดลอกไฟล์และฐานข้อมูล ดังนั้นพวกเขาจะป้องกันในกรณีของอุปกรณ์ล้มเหลวหรือภัยอื่น โดยทั่วไป การสำรองข้อมูลเป็นงานปกติของปฏิบัติการของข้อมูลขนาดใหญ่กับเครื่องเมนเฟรมและผู้บริหารระบบของคอมพิวเตอร์ธุรกิจขนาดเล็ก สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การสำรองข้อมูลมีความจำเป็นเช่นกัน แต่มักถูกละเลย การดึงไฟล์ที่การสำรองไว้ เรียกว่าการฟื้นฟู (restore)

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสามารถพิจารณาทั้งการสำรองท้องถิ่นและสำรองบนอินเตอร์

การสำรองท้องถิ่น (local backup)
มีบางตัวเลือก ด้วยวิธีการไม่แพง
- สำรองไฟล์สำคัญกับดิสก์ วิธีการนี้ใช้ยอ่างปกติโดยคนทั่วไปผู้รักษาสมุดเช็คและข้อมูลการเงินส่วนบุคคลของพวกเขาบนคอมพิวเตอร์ โปรแกรม เช่น Quicken and Managing Your Money เตือนผู้ใช้เสมอ เมื่อพวกเขาออกจากโปรแกรมเพื่อสำรองข้อมูลของพวกเขา ถ้าฮาร์ดดิสก์เสีย นี่จะสามารถสร้างงบดุลสมุดเช็คใหม่ ถ้าต้องการไฟล์อื่น จะต้องสำรองทุกวันทำงานเดียว การคัดลอกไปยังดิสก์เร็วและประหยัด
- การสำรองด้วย Zip drive, Jaz, Syquest หรือฮาร์ดดิสก์คล้ายกัน โดยต้องสำรองไฟล์ (อย่างน้อยไฟล์ข้อมูลและบางทีข้อมูลทั้งหมดบนฮาร์ดไดร์ฟ) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บทางเลือก เช่น Zip drive สัปดาห์ละครั้ง อุปกรณ์เหล่านี้เก็บอย่างน้อยหนึ่งล้านไบต์บนฮาร์ดดิสก์พิเศษ การสำรองนี้ใช้บ่อย (ประมาณ 45 นาทีสำหรับเนื้อหา 500 เมกกะไบต์ของฮาร์ดดิสก์
- มีไดร์ฟเคลื่อนย้ายได้ (removable drive) ที่สามารถใช้สำรอง โดยเฉพาะ ถ้ามีเหตุผลในการใช้ (ตัวอย่าง ภาพกราฟฟิกขนาดใหญ่)

การสำรองอินเตอร์เน็ต (internet backup)
รวมทั้งสามารถพิจารณาส่งไฟล์ไฟล์ไปยังอีกไซต์สำหรับการรักษาที่ปลอดภัย ในกรณีที่ฮาร์ดดิสก์เสีย จะสามารถดาวน์โหลดจากไซต์ที่เก็บรักษา มีบางผลิตภัณฑ์และบริการที่เสนอ
- Atrieva ให้ผู้ใช้ด้วยโปรแกรมลูกข่ายที่อนุญาตให้ผู้ใช้ส่งไฟล์สำรองไปยังไซต์สำรองข้อมูลที่กำหนด Atrieva ค่าใช้จ่ายรายเดือนให้สำรองได้ 25 เมกกะไบต์
- BackupNet ขายทั้งโปรแกรมแม่ข่ายและลูกข่ายและมีเป้าหมายที่ช่วยตั้งค่าอิทราเน็ตของตัวเอง
- QuickBackup ขายทั้งโปรแกรมลูกข่ายจาก McAfee Associates พวกเขาเก็บค่าบริการถูกสำหรับลูกข่ายและค่าใช้รายเดือนเฉลี่ยต่ำสำหรับ 30 เมกกะไบต์ QuickBackup ให้บันทึกโฟลเดอร์และไฟล์

ศัพท์เกี่ยวข้อง

database, file, hard disk, intranet, Zip drive, mainframe

update: 7 มีนาคม 2550

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase