IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

codec

ที่มา SearchNetworking.com

  :   ผู้ชม 7562

1) ด้านวิศวกรรมการสื่อสาร คำว่า codec ได้รับการใช้ในการอ้างอิงถึงวงจรรวม (integrated circuit) หรือ ชิปที่ทำการแปลงข้อมูล ในบริบทนี้ คำนี้มีความหมาย “coder/decoder” (เข้ารหัส/ถอดรหัส) ประเภทของ codec นี้รวมการทำงานการแปลงอะนาล๊อกเป็นดิจิตอลและการแปลงดิจิตอลเป็นอะนาล๊อกในชิปเดียวกัน การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจและส่วนบุคคล ส่วนใหญ่ใช้สำหรับอุปกรณ์ในโมเด็ม

2) codec มีคามหมายนี้ด้วยคือ ย่อมาจาก "compression/decompression" (การบีบอัดและการกระจาย) codec เป็นอัลกอริทึมหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะ ที่ลดจำนวนของการใช้ไบต์โดยไฟล์ขนาดใหญ่และโปรแกรม

ในการลดจำนวนพื้นที่จัดเก็บให้น้อยที่สุดเป็นที่ต้องการสำหรับไฟล์ซับซ้อน เช่น วิดีโอ การบีบอัด (compression) ได้รับการใช้ การบีบอัดทำงานโดยกำจัดข้อมูลซ้ำ การบีบอัดสามารถกระทำสำหรับไฟล์ชนิดต่างๆ รวมถึงข้อความ โปรแกรม ภาพ เสียง วิดีโอ และ virtual reality (VR) การบีบอัด สามารถลดขนาดของไฟล์โดยแฟคเตอร์ของ 100 หรือมากกว่าในบางกรณี ตัวอย่างวิดีโอ 15 เมกกะไบต์ (MB) สามารถเหลือ 150 กิโลไบต์ ไฟล์ที่ไม่ได้บีบอัดอาจจะใหญ่เกินไปในการดาวน์โหลดจากเว็บ ในระยะเวลาเหมาะสม แต่ไฟล์บีบอัดสามารถดาวน์โหลดในเวลาไม่กี่วินาที สำหรับมุมมอง อัลกอริทึม decompression ซึ่ง “ไม่ทำ” การบีบอัดนั้น อาจจะต้องได้รับการใช้

มีมาตรฐานโครงร่าง codec จำนวนมาก บางส่วนได้รับการใช้เพื่อลดเวลาส่งผ่านไฟล์และได้รับการใช้บนอินเตอร์เน็ต ส่วนอื่นมุ่งหมายเพื่อให้มีข้อมูลมากที่สุดที่สามารถจัดเก็บในจำนวนพื้นที่ว่างที่มีให้ หรือ CD-ROM

codec ได้รับการใช้สินค้าอินเตอร์เน็ตที่นิยมกันจำนวนมาก รวมถึง QuickTime, Netmeeting, Cu-Seeme และ VDOphone

สารสนเทศเพิ่มเติม

Codec Central : แหล่งทรัพยากรทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี codec หลากหลายและการประยุกต์

ศัพท์เกี่ยวข้อง

algorithm, chip, compression, digital-to-analog conversion, modem, analog-to-digital conversion

update: 20 มิถุนายน 2548

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase