IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

debugging

ที่มา SearchSoftwareQuality.com

  :   ผู้ชม 12722

ในเครื่องคอมพิวเตอร์ debugging เป็นกระบวนการของการหาและแก้ไขหรือลัดข้าม bug (ความผิดพลาด) ในคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ในการ debug โปรแกรมหรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เริ่มต้นด้วยปัญหา แยกเดี่ยวแหล่งของปัญหา และแก้ไข ผู้ใช้โปรแกรมไม่ทราบการแก้ไขปัญหาอาจจะเรียนรู้เพียงพอเกี่ยวกับปัญหาเพื่อทำให้สามารถหลีกเลี่ยงจนกว่ามีแก้ไขอย่างถาวร เมื่อบางคนกล่าวถึง debug โปรแกรมหรือ “ทำงานให้ bug หมดไป” ของโปรแกรม หมายความว่ามีการแก้ไขแล้ว ดังนั้น bug จะไม่มีอีกต่อไป

debugging เป็นกระบวนการจำเป็นในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ใหม่ ไม่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์หรือโปรแกรมประยุกต์องค์กรธุรกิจหรือส่วนบุคคล สำหรับผลิตภัณฑ์ซับซ้อน debugging เป็นการกระทำตามผลลัพธ์ของการทดสอบหน่วยสำหรับหน่วยเล็กที่สุดของระบบ อีกครั้งที่การทดสอบส่วนประกอบ เมื่อส่วนต่างๆได้รับการนำมารวมกัน อีกครั้งที่การทดสอบระบบ เมื่อผลิตภัณฑ์ได้รับการใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่จริง และอีกครั้งระหว่างการทดสอบ beta test ของลูกค้า เมื่อลูกใช้ทอลองผลิตภัณฑ์ในสถานการณ์โลกจริง เนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีโปรแกรมจำนวนมากมีคำสั่งหลายพันบรรทัด ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ใหม่เหมือนกับมี bug น้อย ส่วน bug ในฟังก์ชันที่ใช้ส่วนมากถูกพบและแก้ไขก่อนอย่างสม่ำเสมอ เวอร์ชันแรกๆของโปรแกรมที่มี bug จำนวนมากได้รับการเรียกว่า “buggy”

debugging tools (เรียกว่า debugger) ช่วยระบุคำสั่งผิดพลาดที่ขั้นตอนการพัฒนาต่างๆ บางแพ็คเกจภาษาโปรแกรมรวมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับตรวจสอบคำสั่งผิดพลาดตามที่มีการเขียน

update: 1 สิงหาคม 2541

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase