IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

display

ที่มา Whatis.com

  :   ผู้ชม 12730

display (จอภาพ) เป็นพื้นผิวการส่งออกของคอมพิวเตอร์และกลไกฉาย ที่แสดงภาพข้อความและกราฟิกให้กับผู้ใช้คอมพิวเตอร์โดยใช้หลอดรังสีแคโทด (CRT) จอแสดงผลคริสตัลเหลว (LCD), light-emitting diode (LED), ก๊าซพลาสมา หรือเทคโนโลยีการฉายภาพอื่น ๆ ตามปกติ จอภาพถือว่าจะรวมถึงพื้นผิวหน้าจอหรือการฉาย และอุปกรณ์ที่ผลิตข้อมูลบนหน้าจอ ในคอมพิวเตอร์บางเครื่อง จอภาพเป็นการบรรจุในหน่วยแยกที่เรียกว่า Monitor ในเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น ๆ จอภาพเป็นแบบบูรณาการหน่วยที่มีโปรเซสเซอร์และชิ้นส่วนอื่น ๆ ของคอมพิวเตอร์ (บางแหล่งทำให้มีความแตกต่าง จอภาพรวมถึงอุปกรณ์จัดการสัญญาณอื่น ๆ ที่ป้อนและการควบคุมอุปกรณ์แสดงผลหรือการฉาย แต่ความแตกต่างนี้จะหายไปเมื่อทุกส่วนเหล่านี้กลายเป็นแบบบูรณาการเป็นหน่วยรวม เช่น ในกรณีของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) display (และ monitor) บางครั้งเรียกว่า video display terminals (VDTs) ศัพท์ display และ monitor) มักจะแลกเปลี่ยนภายในได้ (interchangeably)

จอภาพคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ใช้สัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณนำเข้าไปยังกลไกการสร้างการแสดงภาพ ข้อกำหนดนี้และต้อง refresh ภาพที่แสดงอย่างต่อเนื่อง หมายความว่า คอมพิวเตอร์ยังต้องการ video adapter หรือการ์ดแสดงผล video adapter จะนำข้อมูลดิจิตอลที่ส่งมาจากโปรแกรมประยุกต์เก็บไว้ในหน่วยความจำชั่วคราว (RAM) และแปลงให้เป็นข้อมูลอนาล็อกสำหรับกลไกการสแกนแสดงผลโดยใช้ระบบแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อก (digital-to-analog converter หรือ DAC)

จอภาพ (display) มีคุณลักษณะตามนี้:

• ความสามารถด้านสี
• ความคมชัดและ Viewability
• ขนาดของหน้าจอ
• เทคโนโลยีการฉาย


ความสามารถด้านสี

วันนี้ จอภาพตั้งโต๊ะส่วนใหญ่ให้สี บางครั้งโน้ตบุ๊กและคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กอาจจะการแสดงผลขาวดำที่ราคาไม่แพง จอภาพมักจะสามารถทำงานในหนึ่งโหมดของโหมดการแสดงผลหลายโหมด ที่กำหนดจำนวนบิตที่ใช้ในการอธิบายสีและสีจำนวนเท่าไรสามารถแสดงได้ จอภาพที่สามารถทำงานในโหมด SuperVGA สามารถแสดงได้ถึง 16,777,216 สี เนื่องจากสามารถประมวลผล 24 บิต คำอธิบายความยาวของพิกเซล จำนวนบิตใช้ในการอธิบายพิกเซลเป็นที่รู้จักในชื่อ bit-depth ขนาด 24 บิตของ bit-depth เป็นที่รู้จักกันว่า true color สิ่งนี้ช่วยให้แปดบิตสำหรับแต่ละสีหลักสามส่วนเติม - สีแดง, สีเขียวและสีฟ้า ถึงแม้ว่า มนุษย์สามารถแยกแยะความแตกต่างของสีไม่ได้จริง ระบบ 24 บิตเป็นวิธีที่สะดวกสำหรับนักออกแบบกราฟิกเพราะจัดสรรหนึ่งไบต์สำหรับแต่ละสี โหมด Visual Graphics Array (VGA) เป็นตัวหารร่วมที่ต่ำสุดของโหมดการแสดงผล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความละเอียด ที่สามารถให้บริการได้ถึง 256 สี


ความคมชัดและ Viewability

ข้อจำกัด ทางกายภาพแน่นอนด้านศักยภาพความคมชัดของภาพของภาพบนจอคือ เป็น dot pitch (ระยะห่างระหว่างจุด) ซึ่งเป็นขนาดของแต่ละลำแสงที่ผ่านจุดสว่างขึ้นจากสารเรืองแสงบนหน้าจอ (รูปร่างของลำแสงนี้จะกลมหรือแนวตั้ง สล็อตสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีการแสดงผล) จอภาพมักจะมาพร้อมกับ dot pitch ขนาด 0.28 ม.ม. หรือเล็กกว่า dot pitch ในมิลลิเมตรยิ่งน้อย ศักยภาพภาพคมชัดยิ่งมากขึ้น

ความคมชัดที่แท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพที่แสดงผลโดยรวมจะวัดเป็นจุดต่อนิ้ว (dots-per-inch) จุดต่อนิ้วจะถูกกำหนดโดยการรวมกันของความละเอียดหน้าจอ (กี่พิกเซลที่ฉายบนจอภาพในแนวนอนและแนวตั้ง) และขนาดหน้าจอทางกายภาพ ความละเอียดเดียวกันกระจายออกไปบนหน้าจอขนาดใหญ่จะมีความคมชัดลดลง ในอีกด้าน การตั้งค่าความละเอียดสูงบนพื้นผิวที่มีขนาดเล็กจะผลิตภาพคมชัด แต่การข้อความจะยากขึ้น

Viewability รวมถึงความสามารถดูภาพบนหน้าจอที่ดีจากมุมที่แตกต่าง จอภาพ CRT โดยทั่วไปให้ดี Viewability จากมุมอื่น ๆ กว่าทางตรง จอแบนรวมทั้งผู้ที่ใช้เทคโนโลยี LED และ LCD มักจะเห็นในมุมที่อื่น ๆ ยากกว่าทางตรง


ขนาดของหน้าจอ

เมื่อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ กว้างหน้าจอเทียบกับความสูงหรือที่เรียกว่า aspect ratio มาตรฐานทั่วไปอยู่ที่ 4-3 (แสดงโดยปกติจะเป็น “4:3”) ขนาดหน้าจอวัดในมิลลิเมตรหรือนิ้วตามแนวทแยงมุมจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่ง ขนาดหน้าจอตั้งโต๊ะ ที่นิยม 12, 13, 15 และ 17 นิ้ว ขนาดหน้าจอโน้ตบุ๊กค่อนข้างเล็ก


เทคโนโลยีการฉายภาพ

จอภาพส่วนใหญ่ในปัจจุบันใช้เทคโนโลยี cathode ray tube (CRT) คล้ายกับเครื่องรับโทรทัศน์มากที่สุด เทคโนโลยี CRT ต้องเป็นระยะทางแน่นอนจากอุปกรณ์การฉายลำแสงไปยังหน้าจอเพื่อให้สามารถทำงานได้ เทคโนโลยีอื่น ๆ จอภาพสามารถบางกว่าและเป็นที่รู้จักกันจอแบน (flat-panel displays) เทคโนโลยีจอแบนรวมถึง light-emitting diode (LED) liquid crystal display (LCD) และก๊าซพลาสมา LED และก๊าซพลาสมา ทำงานโดยตำแหน่งหน้าจอสว่างขึ้นบนพื้นฐานของแรงดันไฟฟ้าที่ตารางตัดกัน LCD ทำงานโดยการปิดกั้นแสงมากกว่าการสร้าง LCD ใช้พลังงานน้อยกว่า LED และเทคโนโลยีก๊าซพลาสมา และเป็นเทคโนโลยีหลักสำหรับโน้ตบุ๊กและคอมพิวเตอร์มือถืออื่น ๆ ในขณะนี้


จอภาพโดยทั่วไปจัดการข้อมูลนำเข้าเป็นแผนที่ตัวอักษร (character maps) หรือบิตแมป (bitmap) ในโหมด character maps จอแสดงผลมีจำนวนของพื้นที่พิกเซลจัดสรรล่วงหน้าสำหรับแต่ละตัวอักษร ในโหมด bitmap มีการรับการแสดงที่แน่นอนของภาพบนจอที่จะฉายในรูปแบบของลำดับของบิตที่อธิบายค่าสีสำหรับพิกัด x และ y ที่เริ่มต้นจากสถานที่กำหนดบนหน้าจอ จอภาพจัดการบิตแมป เป็นที่รู้จักในชื่อจอภาพ all-points addressable

ศัพท์เกี่ยวข้อง

analog, bitmap, cathode ray tube, character, digital, display mode, dot per inch, dot pitch, pixel, resolution, screen, video adapter, monitor, true color, Video RAM, liquid crystal display, x and y coordinates

update: 20 เมษายน 2548

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase