IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

e-commerce

ที่มา

  :   ผู้ชม 12728

E-commerce (Electronic-commerce) เป็นการซื้อหรือขายสินค้า และบริการบนอินเตอร์เน็ต คำนี้และคำใหม่ "e-business" สามารถใช้แทนกันได้ สำหรับการค้าปลีกบางครั้งจะใช้คำว่า e-tailing

E-commerce สามารถแบ่งออกเป็น
- ร้านค้าบนเว็บที่มีรายการสินค้า หรือ e-tail
- การรวมและใช้ข้อมูลประชากร จนถึงการติดต่อกับเว็บ
- Electronic Data Interchange (EDI) เป็นระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง หน่วยธุรกิจ
- E-mail หรือ Fax และการใช้ตัวกลางเพื่อไปถึงลูกค้าเป้าหมาย
- การซื้อและขายระหว่างหน่วยธุรกิจ
- ระบบความปลอดภัยของทรานแซคชันอื่นทางธุรกิจ

E-tail หรือ ร้านค้าเสมือนและสรรพสินค้าเสมือน
เป็นสถานที่เป็นการค้าโดยตรง ที่บริการตลอด 24 ชั่วโมง และเข้าถึงได้ทุกที่ ซึ่งมีความสามารถในตอบสนองและให้ข่าวสารกับลูกค้า ตลอดจนถึงการสั่งซื้อ เว็บลักษณะนี้ได้เติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นแหล่งรายได้ระดับหลายพันล้านเหรียญ และมีธุรกิจจำนวนไม่น้อยที่ประสบความสำเร็จในระยะแรก เมื่อกลางปี 1997 Dell Computers รายงานว่ามีการสั่งซื้อวันละ 1 ล้านเหรียญ ในช่วงต้นปี 1999 รายได้ของธุรกิจ e-commerce มีมูลค่าพันล้านเหรียญ ทำให้ธุรกิจส่วนใหญ่วางแผนจัดทำเว็บแบบ e-commerce

การวิจัยทางการตลาด
ในช่วงต้นปี 1999 การวิจัยทางการตลาดได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากอินเตอร์เน็ตสามารถรวบรวมข้อมูลลูกค้า โดยผ่านการลงทะเบียน ตอบแบบสอบถาม นอกเหนือจากการสั่งสินค้า

Electronic Data Interchange (EDI)
Electronic Data Interchange เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจโดยรูปแบบ และโครงสร้างข้อมูลที่แน่นอน EDI เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในกลุ่มที่รู้จักกัน โดยเป็นการติดต่อแบบ one-to-one (หรือ point-to-point) มักจะเป็นการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์

E-mail, Fax และโทรศัพท์อินเตอร์เน็ต
E-commerce สามารถรวมถึงรูปแบบการติดต่อด้วย e-mail, fax และโทรศัพท์อินเตอร์เน็ต ซึ่งมีธุรกิจจำนวนที่ใช้เครื่องมือในการโฆษณาสินค้าของตัวเอง แต่มีแนวโน้มที่เกิดขึ้น คือเว็บทางธุรกิจที่ใช้การสมัครสมาชิก เพื่อรับจดหมายข่าว รวมถึงการเลือกรับเฉพาะรายการสินค้าที่สนใจ

การซื้อขายแบบ Business to Business (B-to-B)
ธุรกิจจำนวนมากได้ให้ความสนใจในการขายสินค้าผ่านเว็บ เนื่องจากสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยนำรายละเอียดสินค้าไปเก็บไว้ ให้ลูกค้าสามารถค้นหาสารสนเทศต่าง ๆ ได้

ระบบความปลอดภัยของทรานแซคชันทางธุรกิจ
ระบบความปลอดภัยของทรานแซคชันทางธุรกิจ รวมถึงการควบคุม การเข้าถึงทรัพยากร เช่น เว็บเพจในการลงทะเบียนหรือเลือกลูกค้า การส่งผ่านข้อมูล แต่สร้างความมั่นใจกับความปลอดภัยของความลับ ซึ่งเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่ได้รับการใช้อย่างกว้างขวางคือ SSL (Security Socket Layer) และ Rivest-Shamir-Adlemen โดยระบบความปลอดภัยของทรานแซคชั่นทางธุรกิจ กำลังเป็นมาตรฐานที่เร่งด่วน

สารสนเทศเพิ่มเติม

Internet.com : The Electronic Commerce Guide
ผลิตภัณฑ์สร้าง online catalogs : Able Commerce
ข่าวธุรกิจ E-commerce : ALLEC.com
แหล่งข้อมูลการสร้างเว็บ E-commerce : ecommerce one

ศัพท์เกี่ยวข้อง

EDI, e-mail, e-tailing, spam

update: 15 พฤศจิกายน 2543

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase