IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

encapsulation

ที่มา SearchNetworking.com

  :   ผู้ชม 12737

โดยทั่วไป encapsulation คือการรวมของสิ่งหนึ่งภายในอีกสิ่ง ดังนั้นสิ่งที่รวมไม่ปรากฎ decapsulation คือขจัดหรือทำให้สิ่งของปรากฎเหมือนก่อนการทำ encapsulation

1) ใน object-oriented programming, encapsulation คือการรวมภายในอ๊อบเจคโปรแกรมของทรัพยากรทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับอ๊อบเจคให้ทำงาน โดยพื้นฐานคือ เมธอด และข้อมูล อ๊อบเจคได้รับการกล่าวถึง “ตีพิมพ์อินเตอร์เฟซของตัวเอง” อ๊อบเจคอื่นยึดติดกับอินเตอร์เฟซเหล่านี้เพื่อใช้อ๊อบเจคนี้โดยปราศจากความกังวลการทำงานกับอ๊อบเจค ความคิดคือ “ไม่บอกว่าจะเรื่องนี้อย่างไร ให้ทำ” อ๊อบเจคสามารถคิดถึงการบรรจุอะตอม อินเตอร์เฟซของอ๊อบเจคประกอบด้วยเมธอดสาธารณะและข้อมูลประกอบ

2) ในด้านโทรคมนาคม encapsulation เป็นการรวมของโครงสร้างข้อมูลหนึ่งภายในอีกโครงสร้าง ดังนั้นโครงสร้างข้อมูลแรกได้รับการซ่อนตามเวลา ตัวอย่าง แพ็คเก็ตข้อมูลฟอร์แม็ต TCP/IP สามารถห่อหุ้มภายในเฟรม ATM (อีกชนิดของการส่งผ่านข้อมูล) ภายในบริบทของการส่งผ่านและรับเฟรม ATM แพ็คเก็ตที่ห่อหุ้มเป็นกระแสของบิตระหว่างข้อมูล ATM ที่อธิบายการส่งผ่าน

สารสนเทศเพิ่มเติม

SearchVB.com : พอร์ทัลสำหรับผู้พัฒนา Visual Basic รวมการเชื่อมโยงกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ encapsulation

ศัพท์เกี่ยวข้อง

ATM, object-oriented programming, TCP/IP, method, object, packet

update: 16 เมษายน 2550

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase