IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

htaccess

ที่มา whatis.com

  :   ผู้ชม 12746

.htaccess เป็นชื่อเริ่มต้นสำหรับไฟล์ที่ใช้ในการระบุ ผู้สามารถหรือไม่สามารถเข้าถึงเนื้อในไดเรคทอรีเฉพาะจากอินเตอร์เน็ต หรืออินทราเน็ต ไฟล์ .htaccess เป็นไฟล์คอนฟิกที่อยู่ในไดเรคทอรีและชี้ว่า ผู้ใช้หรือกลุ่มผู้ใช้สามารถได้รับอนุญาตเข้าถึงไฟล์ที่เก็บในไดเรคทอรีนั้น

.htaccess ได้รับการแนะนำในระดับไดเรคทอรี วิธีการรับรองผู้ใช้ตลอดจนถึงโปรแกรมที่พัฒนาเดิมสำหรับการดึงเว็บเพจบนอินเตอร์เน็ต เช่น Hypertext Transfer Protocol daemon เมื่อผู้ใช้เพิ่ม Uniform Resource Locator (ชื่อของเว็บไซต์ที่ต้องการไป) URL เริ่มต้นด้วย http:// คำสั่งนี้รับรู้โดยโปรแกรมซอฟต์แวร์แม่ข่ายเว็บ HTTPd (HyperText Transfer Protocol daemon) (daemon เป็นโปรแกรมที่นั่งคอยคำขอสำหรับโปรแกรมอื่น)

ไฟล์ควบคุมการเข้าถึงหลักที่ใช้โดย HTTPd คือ ไฟล์ global access configuration ซึ่งอยู่ภายในไดเรคทอรรากของแม่ข่าย HTTPd ไฟล์ .htaccess เป็นส่วนเพิ่ม ที่ HTTPd ใช้ควบคุมการเข้าระดับไดเรคทอรี

เมื่อแม่ข่าย HTTPd รับคำขอเอกสารจากผู้ใช้ จะเริ่มมองหาในไดเรคทอรีของตัวเอง และระดับสูงกว่าในห่วงโซ่ของไดเรคทอรีสำหรับประเภทของไฟล์ควบคุมการเข้าถึงเหล่านี้ ถ้าค้นหา .htaccess จะมองว่าผู้ได้รับอนุญาตเข้าถึงไฟล์หรือไม่ ตามสารสนเทศที่ค้นหา อาจจะถามผู้ใช้ถึงชื่อและรหัส ก่อนการเอกสารที่ขอ

.htaccess เป็นชื่อไฟล์เริ่มต้นที่ใช้โดย HTTPd เมื่อไม่มีชื่อได้รับการระบุในไฟล์คอนฟิกทรัพยากรของแม่ข่าย HTTPd (srm.conf) อีกชื่อไฟล์ที่สามารถได้รับการระบุในไฟล์นี้ ภายใต้บรรทัด AccessFileName โดยทั่วไป จะระบุ .htaccess หรืออีกชื่อ (ในแม่ข่าย Netscape ไฟล์นี้คือ .nsconfig และไวยากรณ์ต่างจาก .htaccess)


การใช้หรือไม่ใช้ .htaccess.htaccess มักจะใช้ในการตั้งค่าที่ผู้บริหารเครือกลุ่มต้องการควบคุมผู้ชมหรือเปลี่ยนเนื้อหาของไดเรคทอรีที่สัมพันธ์กับผู้ใช้หรือกลุ่มผู้ใช้ของเขา ในการตั้งค่าเหล่านี้ ไม่ใช่ผลทางปฏิบัติหรือคำแนะนำในการให้ผู้บริหารหลักถึงทั้งหมดของฟังก์ชันแม่ข่าย HTTPd และไดเรคทอรีหรือไฟล์คอนฟิกอื่นทั้งหมด ต้องมีการควบคุมระดับท้องถิ่นโดย ไฟล์ .htaccess ที่ให้ความยืดหยุ่นมากกว่าสำหรับผู้บริหารระบบในการสร้างหรือเปลี่ยนการควบคุมการเข้าถึงไดเรคทอรี ตามความจำเป็น

ข้ออ่อนในการใช้ไฟล์ .htaccess คือ ถ้าการจัดโครงสร้างมีไฟล์ .htaccess หลายร้อยไฟล์บนหลายร้อยไดเรคทอรี แต่ละไฟล์ให้สิทธิหรือปฏิเสธผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาของตัวเอง สิ่งนี้เป็นอุปสรรคสำหรับผู้บริหารเครือข่ายในการเตรียม global access หรือยุทธศาสตร์การรับรองและเก็บรักษาการเปลี่ยนแปลง รวมถึงไฟล์ global access สามารถได้รับการเขียนทับอย่างง่ายดาย เป็นปัญหาสำหรับผู้ใช้ ผู้สามารถเข้าถึงเนื้อหาของไดเรคทอรี แต่ปัจจุบันไม่ได้ สุดท้าย ไฟล์ .htaccess เปิดมากกว่าหรือดึงได้โดยผู้ใช้ที่ไม่ได้รับการรับรอง

ศัพท์เกี่ยวข้อง

daemon, Hypertext Transfer Protocol, Uniform Resource Locator

update: 16 มีนาคม 2543

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase