IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

htaccess

ที่มา whatis.com

  :   ผู้ชม 13970

.htaccess เป็นชื่อเริ่มต้นสำหรับไฟล์ที่ใช้ในการระบุ ผู้สามารถหรือไม่สามารถเข้าถึงเนื้อในไดเรคทอรีเฉพาะจากอินเตอร์เน็ต หรืออินทราเน็ต ไฟล์ .htaccess เป็นไฟล์คอนฟิกที่อยู่ในไดเรคทอรีและชี้ว่า ผู้ใช้หรือกลุ่มผู้ใช้สามารถได้รับอนุญาตเข้าถึงไฟล์ที่เก็บในไดเรคทอรีนั้น

.htaccess ได้รับการแนะนำในระดับไดเรคทอรี วิธีการรับรองผู้ใช้ตลอดจนถึงโปรแกรมที่พัฒนาเดิมสำหรับการดึงเว็บเพจบนอินเตอร์เน็ต เช่น Hypertext Transfer Protocol daemon เมื่อผู้ใช้เพิ่ม Uniform Resource Locator (ชื่อของเว็บไซต์ที่ต้องการไป) URL เริ่มต้นด้วย http:// คำสั่งนี้รับรู้โดยโปรแกรมซอฟต์แวร์แม่ข่ายเว็บ HTTPd (HyperText Transfer Protocol daemon) (daemon เป็นโปรแกรมที่นั่งคอยคำขอสำหรับโปรแกรมอื่น)

ไฟล์ควบคุมการเข้าถึงหลักที่ใช้โดย HTTPd คือ ไฟล์ global access configuration ซึ่งอยู่ภายในไดเรคทอรรากของแม่ข่าย HTTPd ไฟล์ .htaccess เป็นส่วนเพิ่ม ที่ HTTPd ใช้ควบคุมการเข้าระดับไดเรคทอรี

เมื่อแม่ข่าย HTTPd รับคำขอเอกสารจากผู้ใช้ จะเริ่มมองหาในไดเรคทอรีของตัวเอง และระดับสูงกว่าในห่วงโซ่ของไดเรคทอรีสำหรับประเภทของไฟล์ควบคุมการเข้าถึงเหล่านี้ ถ้าค้นหา .htaccess จะมองว่าผู้ได้รับอนุญาตเข้าถึงไฟล์หรือไม่ ตามสารสนเทศที่ค้นหา อาจจะถามผู้ใช้ถึงชื่อและรหัส ก่อนการเอกสารที่ขอ

.htaccess เป็นชื่อไฟล์เริ่มต้นที่ใช้โดย HTTPd เมื่อไม่มีชื่อได้รับการระบุในไฟล์คอนฟิกทรัพยากรของแม่ข่าย HTTPd (srm.conf) อีกชื่อไฟล์ที่สามารถได้รับการระบุในไฟล์นี้ ภายใต้บรรทัด AccessFileName โดยทั่วไป จะระบุ .htaccess หรืออีกชื่อ (ในแม่ข่าย Netscape ไฟล์นี้คือ .nsconfig และไวยากรณ์ต่างจาก .htaccess)


การใช้หรือไม่ใช้ .htaccess.htaccess มักจะใช้ในการตั้งค่าที่ผู้บริหารเครือกลุ่มต้องการควบคุมผู้ชมหรือเปลี่ยนเนื้อหาของไดเรคทอรีที่สัมพันธ์กับผู้ใช้หรือกลุ่มผู้ใช้ของเขา ในการตั้งค่าเหล่านี้ ไม่ใช่ผลทางปฏิบัติหรือคำแนะนำในการให้ผู้บริหารหลักถึงทั้งหมดของฟังก์ชันแม่ข่าย HTTPd และไดเรคทอรีหรือไฟล์คอนฟิกอื่นทั้งหมด ต้องมีการควบคุมระดับท้องถิ่นโดย ไฟล์ .htaccess ที่ให้ความยืดหยุ่นมากกว่าสำหรับผู้บริหารระบบในการสร้างหรือเปลี่ยนการควบคุมการเข้าถึงไดเรคทอรี ตามความจำเป็น

ข้ออ่อนในการใช้ไฟล์ .htaccess คือ ถ้าการจัดโครงสร้างมีไฟล์ .htaccess หลายร้อยไฟล์บนหลายร้อยไดเรคทอรี แต่ละไฟล์ให้สิทธิหรือปฏิเสธผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาของตัวเอง สิ่งนี้เป็นอุปสรรคสำหรับผู้บริหารเครือข่ายในการเตรียม global access หรือยุทธศาสตร์การรับรองและเก็บรักษาการเปลี่ยนแปลง รวมถึงไฟล์ global access สามารถได้รับการเขียนทับอย่างง่ายดาย เป็นปัญหาสำหรับผู้ใช้ ผู้สามารถเข้าถึงเนื้อหาของไดเรคทอรี แต่ปัจจุบันไม่ได้ สุดท้าย ไฟล์ .htaccess เปิดมากกว่าหรือดึงได้โดยผู้ใช้ที่ไม่ได้รับการรับรอง

ศัพท์เกี่ยวข้อง

daemon, Hypertext Transfer Protocol, Uniform Resource Locator

update: 16 มีนาคม 2543

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase