IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

inductor

ที่มา SearchCIO-Midmarket.com

  :   ผู้ชม 12723

inductor เป็น component ทางไฟฟ้าแบบ passive ที่สะสมพลังงานในรูปแบบของฟิลด์สนามแม่เหล็ก ในรูปแบบอย่างง่าย inductor ประกอบด้วยขดลวด การเหนี่ยวนำเป็นสัดส่วนโดยตรงกับจำนวนรอบของขดลวด การเหนี่ยวนำขึ้นกับรัศมีขอขดลวดและประเภทของวัสดุโดยรอบซึ่งขดลวดได้รับการพันด้วย

สำหรับรัศมีและจำนวนรอบที่ให้ แกนอากาศให้ผลลัพธ์การเหนี่ยวนำน้อยที่สุด วัสดุ เช่น ไม้ แก้ว และพลาสติก ที่เรียกว่าวัสดุ dielectric มีความเหมือนกับอากาศสำหรับวัตถุประสงค์เป็นแกนพันลวด สสารแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น เหล็ก เหล็กลามิเนต และเหล็กผง เพิ่มความสามารถเหนี่ยวนำกับลวดตามจำนวนรอบ ในบางกรณี การเพิ่มขึ้นนี้เป็นลำดับหลายพันรอบ รูปร่างของลวดมีความสำคัญมาก แกน Toroidal (รูปโดนัท) ให้การเหนี่ยวนำมากกว่า สำหรับวัสดุแกนและจำนวนรอบที่ให้ มากกว่าแกน solenoidal (รูปแท่ง)

หน่วยมาตรฐานของการเหนี่ยวนำคือ เฮนรี (henry) ตัวยย่อคือ H นี่เป็นหน่วยใหญ่ หน่วยทั่วไปมากกว่าคือ ไมโครเฮนรี (microhenry) ตัวย่อ µH (1 µH =10-6H) และมิลลิเฮนรี (millihenry) ตัวยย่อ mH (1 mH =10-3 H) บางครั้งมีการใช้ nanohenry (nH) (1 nH = 10-9 H)

มีความลำบากในการสร้าง inductor บนชิปวงจรรวม โชคดีตัวต้านทาน (resistor) สามารถแทน inductor ในการประยุกต์วงจรขนาดเล็ก (microcircuit) ในบางกรณี การเหนี่ยวนำสามารถจำลองโดยวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายด้วยการใช้ทรานซิสเตอร์ (transistor) ตัวต้านทาน และตัวเก็บประจุ (capacitor) บนชิปวงจรรวม

Inductor ได้รับการใช้กับตัวเก็บประจุในการประยุกต์ด้านการสื่อสารไร้สายหลากหลาย inductor เชื่อมต่อเป็นอนุกรมหรือขนานกับตัวเก็บประจุที่สามารถให้การขจัดสัญยานที่ไม่ต้องการ inductor ขนาดใหญ่ได้รับการใช้ใน power supply ของอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ รวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ในระบบเหล่านี้ inductor ช่วยปรับเครื่องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับให้เรียบเหมือนแบตเตอรรีไฟฟ้ากระแสตรง

ศัพท์เกี่ยวข้อง

Capacitor, wireless, IC, resistor, AC, DC, dielectric, henry

update: 21 มิถุนายน 2546

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase