IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

linkrot

ที่มา SearchSOA.com

  :   ผู้ชม 12830

Linkrot (ลิงค์เน่า) เป็นแนวโน้มของ hypertext link จากเว็บไซต์หนึ่งไปอีกเว็บไซต์กลายสิ่งไร้ประโยชน์ เมื่อเว็บไซต์นั้นหยุด หรือลบ หรือจัดระเบียบหน้าเว็บของพวกเขา การสำรวจล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเกือบหนึ่งในสี่ของหน้าเว็บในการสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่มีการเชื่อมโยงที่ไม่ดี ผู้สังเกตการณ์ทราบว่าปริมาณของ linkrot ที่เกิดขึ้นสามารถมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด (และไม่น่าแปลกใจ) กับเนื้อเรื่องของเวลา การเชื่อมโยงไปยังโฮมเพจของ บริษัท ขนาดใหญ่ เช่น IBM และ Microsoft ดูเหมือนจะเป็นอย่างน้อยน่าจะ “เน่า” อย่างไรก็ตาม การเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บใน บริษัท มักจะสร้าง “ไม่พบ” ข้อความเป็นผลมาจากหน้าเว็บไซต์ปรับโครงสร้างใหม่ หรือวัตถุดิบ “เก่า” ที่จะถูกลบออก การเชื่อมโยงไปยังเพจที่สร้างขึ้นโดยนักศึกษามักจะไม่ทำงานหลังจากนักศึกษาจบการศึกษา

การปฏิบัติที่ดีตามเว็บไซต์จำนวนมาก คือ การออกจากเพจเดิมที่อยู่ที่เก่าด้วยข้อความระบุที่อยู่หน้าใหม่หรือ Uniform Resource Locator และระบุว่าการรีเฟรชอัตโนมัติ หรือการเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายในไม่กี่วินาที

จำนวนของการพัฒนาเว็บไซต์และการทดสอบผลิตภัณฑ์ให้ความสามารถในการทดสอบการเชื่อมโยงทั้งหมดในเว็บไซต์และรายงานเกี่ยวกับความล้มเหลวในการเชื่อมโยง

ศัพท์เกี่ยวข้อง

home page, hypertext, Web site

update: 10 กันยายน 2548

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase