IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

printer

ที่มา

  :   ผู้ชม 12223

ในคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ที่ยอมรับผลลัพธ์ ข้อความและกราฟฟิกจากคอมพิวเตอร์ และส่งผ่านสารสนเทศ ไปที่กระดาษตามกระดาษขนาดมาตรฐาน เครื่องพิมพ์บางครั้งขายพร้อมคอมพิวเตอร์ แต่ส่วนใหญ่จะซื้อแยก เครื่องพิมพ์มีแตกต่างในขนาด, ความเร็ว, ความทันสมัยและต้นทุน เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่มีใช้ในบริษัทขนาดใหญ่ มีราคาสูง แต่พิมพ์ด้วยความเร็วสูงมาก เช่น เอกสาร 300 หน้า สามารถพิมพ์เสร็จใน 20 นาที เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลราคาต่ำจะพิมพ์ไม่กี่แผ่นต่อนาที โดยทั่วไป เครื่องพิมพ์ยิ่งแพงใช้ สำหรับการพิมพ์ความละเอียดสูง

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สามารถแยกเป็นเครื่องพิมพ์แบบ impact หรือ non-impact โดยเครื่องพิมพ์แบบ impact รุ่นแรกทำงานคล้ายกับ พิมพ์ดีดอัตโนมัติเป็นแบบตีแถบหมึก ในการพิมพ์แต่ละตัวอักษร เครื่องพิมพ์แบบ dot-matrix เป็นเครื่องพิมพ์แบบ impact อีกแบบที่พิมพ์เป็นแถว เครื่องพิมพ์แบบ non-impact ที่รู้จักกันดี คือ เครื่องพิมพ์ ink-jet ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์ที่ราคาถูก inkjet ใช้การพ่นหมึกจากตลับหมึกที่ช่วงใกล้กระดาษที่ม้วนขึ้นมา เครื่องพิมพ์เลเซอร์ใช้ แสงเลเซอร์สะท้อนจากกระจก ดึงหมึกไปยังพื้นที่การพิมพ์บนกระดาษ ขณะที่กำลังม้วนเข้ามา

คุณภาพ 4 ลักษณะในการพิมพ์ผู้ใช้สนใจ คือ

สี : สีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ใช้ในการพิมพ์สำหรับนำเสนอและอื่น โดยที่สีเป็นส่วนของสารสนเทศเครื่องพิมพ์ ที่สามารถตั้งค่าการพิมพ์เฉพาะคำและข่าว เครื่องพิมพ์สีจะมีค่าใช้จ่ายแพงกว่า เนื่องจากต้องใช้หมึก 2 ตลับ (สี 1 ตลับและดำ 1 ตลับ) ส่วนผู้ใช้ที่ไม่ต้องใช้สี และต้องพิมพ์งานจำนวนมาก ควรเลือกใช้เครื่องพิมพ์ขาวดำ

ความละเอียด : ความละเอียด (ความคมชัดของข้อความ และภาพบนกระดาษ) ของเครื่องพิมพ์ มักจะจัดเป็นจุดต่อนิ้ว (dot per inch) เครื่องพิมพ์ราคาถูกส่วนมาก สามารถให้ความละเอียด เทียบเท่าตามการใช้งานที่ 600 dpi

ความเร็ว : ถ้าต้องการพิมพ์มาก ความเร็วของเครื่องพิมพ์จะมีความสำคัญ เครื่องพิมพ์ราคาถูกมีความเร็ว 3 ถึง 6 แผ่นต่อนาที เครื่องพิมพ์สีจะช้ากว่า เครื่องพิมพ์ยิ่งแพงความเร็วจะมากขึ้น

หน่วยความจำ : เครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ มีหน่วยความจำขนาดเล็กติดมาด้วย (เช่น 1 MB) ซึ่งสามารถช่วยผู้ใช้ได้ ถ้ามีหน่วยความจำมาก จะช่วยให้พิมพ์ได้เร็วขึ้น เมื่อมีการพิมพ์ภาพขนาดใหญ่ หรือตารางตีเส้นขอบ (เนื่องจากเครื่องพิมพ์ทำงานแบบเดียวกับภาพ)

สารสนเทศเพิ่มเติม

สารสนเทศเครื่องพิมพ์ : Steven Burrow's Laser Printer Book provides more information.

ศัพท์เกี่ยวข้อง

bitmap, character, dpi, font, megabyte, resolution, universal serial bus, parallel, Printer Language, raster graphics, vector graphics, I/O

update: 15 ตุลาคม 2545

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase