IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

radar

ที่มา SearchMobileComputing.com

  :   ผู้ชม 12722

radar (เรดาร์) เป็นคำย่อของ “radio detection and ranging” ตามปกติ ระบบเรดาร์ปฏิบัติงานในช่วง ultra-high-frequency (UHF) หรือ ส่วนไมโครเวฟ (microwave) ของสเปคทรัมความถี่วิทยุ (RF) และใช้การสืบค้นตำแหน่งและ/หรือการเคลื่อนที่ของวัตถุ เรดาร์สามารถสืบค้นระบบพายุ เพราะการรวมตัวของไอน้ำสะท้อนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ความถี่แน่นอน เรดาร์สามารถเสนอแผนที่แม่นยำ ระบบเรดาร์ได้รับการใช้อย่างกว้างขวางในการควบคุมการจราจรทางอากาศ การนำร่องเครื่องบิน และการนำร่องเรือ

เรดาร์กำลังสูง ที่ใช้จานขนาดใหญ่ สามารถวัดระยะจากโลกกับดวงจันทร์ ดาวเคราะห์อื่นๆ และดาวเทียม จากยานอวกาศไร้คนขับ เรดาร์ได้รับการใช้ทำแผนที่ดาวศุกร์ ซึ่งพื้นผิวถูกปกคลุมโดยชั้นเมฆหนาที่ความยาวคลื่นมองเห็นได้ NASA (U.S. National Aeronautics and Space Administration) ใช้เรดาร์แผนที่ภูมิประเทศรายละเอียดสูงของพื้นผิวโลก

ระบบเรดาร์ส่วนใหญ่กำหนดตำแหน่งเป็นสองมิติคือ มุมอะซิมุท (Azimuth คือมุมที่ใช้บอกตำแหน่งของพิกัดบนท้องฟ้า เช่น บอกตำแหน่งของดาวเทียมวงโคจรค้างฟ้า) และรัศมี (ระยะทาง) การแสดงผลเป็น พิกัดเชิงขั้ว (polar coordinate) เสาอากาศส่งพัลส์ RF ที่กำหนดช่วง ความล่าช้าระหว่างพัลส์ที่ส่งไปและสะท้อนกลับ หรือพัลส์ส่งกลับหาตำแหน่งรัศมีของจุดสำหรับมุมอะซิมุทแต่ละทิศทางบนจอภาพ การสะท้อนล่าช้ามากจากวัตถุในอวกาศ ย่อมห่างจากศูนย์กลางการแสดงผล ช่วงมากที่สุดของระบบเรดาร์ UHF หรือไมโครเวฟ ขึ้นกับความสูงของเสาอากาศเหนือระดับพื้นดินเฉลี่ย พื้นผิวทางภูมิศาสตร์ในภูมิภาคนั้น สภาพบรรยากาศในภูมิภาคนั้น และในบางกรณีระดับสัญญาณวิทยุรบกวน

เรดาร์เป็นที่รู้โดยทั่วไปสำหรับการใช้ตามการบังคับใช้กฎหมายในการหาความเร็วของรถยนต์ เรดาร์ประเภทนี้ไม่แสดงตำแหน่งแน่ชัดของวัตถุ แต่หาทิศทางความเร็วเชิงรัศมีจาก Doppler effect ตัวสืบค้นเรดาร์ ซึ่งประกอบด้วยผู้รับบอร์ดแบนด์ UHF /ไมโครเวฟ ที่สามารถใช้ในรถหรือรถบรรทุกเพื่อเตือนคนขับในการปรากฏของเรดาร์ตำรวจ ตัวสืบค้นเรดาร์ผิดกฎหมายในบางรัฐของสหรัฐ

Weather Service ใช้เรดาร์ที่เรียกว่า Doppler radar เพื่อหาตำแหน่งและการขยายตัวของระบบพายุ รูปแบบลมและความเร็ว Doppler radar เป็นการผสมเรดาร์หาตำแหน่งและหาความเร็ว จึงทำให้แน่ใจว่าตำแหน่งและความหนาแน่นของพายุฝนฟ้าคะนอง เฮอริเคน และทอร์นาโด

มีการใช้เรดาร์บนแถบวิทยุความถี่สูง (high-frequency หรือ HF) ระหว่าง 5 MHz ถึง 20 MHz ในความพยายามเตือนภัยล่วงหน้าจากการโจมตีนิวเคลียร์ด้วยขีปนาวุธ ชั้นอิออนโนสเฟียร์สะท้อนคลื่น HF ที่ยอมให้ช่วงของระบบกว้างกว่าเรดาร์ที่ความถี่ UHF หรือไมโครเวฟ ระหว่างทศวรรษ 1970 ถึงต้นทศวรรษ 1980 สัญญาณจากระบบนี้กลายเป็นเรื่องอื้อฉาว เพราะมีสัญญาณแทรก วิทยุอาสาสมัคร (radio amateur) ประดิษฐ์คำว่า woodpecker เพื่ออธิบายเสียงจาก HF บนพัลส์เรดาร์แนวราบในตัวรับการสื่อสาร

ศัพท์เกี่ยวข้อง

electromagnetic field

update: 21 สิงหาคม 2543

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase