IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

smartphone

ที่มา SearchMobileComputing.com

  :   ผู้ชม 12960

smartphone (สมาร์ทโฟน) เป็นโทรศัพท์เซลลูลาร์ที่บูรณาการกับคอมพิวเตอร์และส่วนการทำงานที่ไม่เกี่ยวพันกับโทรศัพท์ดั้งเดิม เช่น ระบบปฏิบัติการ เว็บบราวเซอร์ และความสามารถในการเรียกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ สมาร์ทโฟนเครื่องแรกคือ Simon ของ IBM ซึ่งได้รับการนำเสนอเป็นอุปกรณ์แนวคิด (มากกว่าเป็นอุปกรณ์ใช้งาน) ที่งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ 1992 COMDEX

อะไรเป็นความแตกต่างระหว่างสมาร์ทโฟนกับโทรศัพท์เซลลูลาร์?

ในการแสดง Simon ครั้งแรก ส่วนการทำงานของสมาร์ทโฟนแตกต่างอย่างชัดเจนจากโทรศัพท์เซลลูลาร์อื่น ซึ่งในเวลานั้นเป็นเพียงโทรศัพท์ที่ไม่ต้องการสายเชื่อมต่อ ไม่มีข้อกำหนดมาตรฐานเป็นแนวกำหนดสมาร์ทโฟนอย่างชัดเจน อุปกรณ์จำนวนมากทำตลาดอย่างง่ายเป็นโทรศัพท์เซลลูลาร์ที่เสนอส่วนการทำงานคล้ายกับสมาร์ทโฟน

ผู้ค้าบางรายหรือนักวิเคราะห์เสนอแนะว่าความต้องการสำหรับสมาร์ทโฟนคือ
- มีระบบปฏิบัติการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น Nokia's Symbian, Google's Android, Apple's iOS หรือ BlackBerry OS
- การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
- บราวเซอร์
- ความสามารถในเชื่อมบัญชีอีเมล์มากกว่าหนึ่งมายังอุปกรณ์
- มีหน่วยความจำแบบฝัง
- ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ที่ใช้แป้นพิมพ์ QWERTY
- Synchronization ไร้สายกับอุปกรณ์อื่น เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือโน้ตบุ๊ก
- มีความสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมประยุกต์และเรียกใช้โปรแกรมอย่างอิสระ
- สนับสนุนโปรแกรมประยุกต์ผู้ค้ารายอื่น
- มีความสามารถเรียกใช้หลายโปรแกรมพร้อมกัน
- จอสัมผัส (Touch screen)
- Wi-Fi

ส่วนการทำงานสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์เซลลูลาร์ได้แก่
- การเขียนข้อความ
- กล้องดิจิตอล ตามปกติถ่ายเป็นวิดีโอได้
- เกม
- การรวมข่าวสาร
- การจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล
- GPS (global positioning system)
- การควบคุมคอมพิวเตอร์ทางไกล
- การควบคุมระบบอิเลคโทรนิคส์ของบ้านหรือธุรกิจทางไกล

สมาร์ทโฟนเชิงพาณิชย์ พัฒนามาจาก personal digital assistants (PDA) เมื่ออุปกรณ์ เช่น PalmPilot เริ่มรวมการเชื่อมต่อไร้สาย

ศัพท์เกี่ยวข้อง

Cellular telephone, memory, PDA, Wi-Fi, GPS, touch screen, texting

update: 1 สิงหาคม 2543

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase