IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

thread

ที่มา SearchCIO-Midmarket.com

  :   ผู้ชม 14053

1) บนอินเตอร์เน็ตใน Usenet newsgroup และฟอรัมคล้ายกัน thread คืออนุกรมของการตอบสนองกับการโพสต์ข่าวสารเริ่มต้น สิ่งนี้ทำให้สามารถติดตามหรือเข้าร่วมการอภิปรายส่วนบุคคลใน newsgroup จากท่ามกลางจำนวนมากมายที่อาจจะอยู่ที่นั่น ตามปกติ thread ได้รับการแสดงแบบกราฟฟิก กับข่าวสารเริ่มแรกและ “ควบคุม” ข่าวสารต่อเนื่องกับข่าวสารเริ่มต้น ผู้ใช้ newsgroup สามารถเป็น thread โดยการระบุการอ้างอิงหัวข้อเป็นส่วนหนึ่งของข่าวสารของผู้ใช้

2) ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ thread เป็นที่รักษาสารสนเทศเกี่ยวกับการใช้เดี่ยวของโปรแกรมที่สามารถวบคุมผู้ใช้หลายคนพร้อมกัน จากมุมมองของโปรแกรม thread คือสารสนเทศจำเป็นเพื่อรองรับผู้ใช้แต่ละคนหรือคำขอบริการเฉพาะ ถ้าผู้ใช้หลายคนใช้โปรแกรมหรือคำขอพร้อมกันจากอีกโปรแกรมเกิดขึ้น thread ได้รับการสร้างและรักษาสำหรับแต่ละรายการ thread ยอมให้โปรแกรมเพื่อรู้ว่าผู้ใช้คนไหนกำลังใช้โปรแกรมที่เข้ามาให้ในนามของผู้ใช้ต่างกัน (วิธีหนึ่ง สารสนเทศ thread ได้รับการรักษาโยการเก็บในพื้นที่เฉพาะและวางที่อยู่ของพื้นที่ข้อมูลใน register ระบบปฏิบัติการบันทึกเนื้อหาของ register เสมอ เมื่อโปรแกรมถูกขัดขวางและฟื้นฟู เมื่อให้โปรแกรมควบคุมอีกครั้ง)

thread และ task คล้ายกันและมักจะสับสน คอมพิวเตอร์ส่วนมากสามารถประมวลผลหนึ่งคำสั่งโปรแกรมในเวลานั้น แต่เพราะการทำงานเร็วมาก คอมพิวเตอร์จะเรียกใช้หลายโปรแกรมและรองรับหลายผู้ใช้พร้อมกัน ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้แต่ละโปรแกรม “เปิด” ให้เรียกใช้ จากนั้นให้หยุดคอย ขณะที่อีกโปรแกรมเปิดขึ้น แต่ละโปรแกรมได้รับการมองโดยระบบปฏิบัติการเป็น task ซึ่งทรัพยากรแน่นอนได้รับการระบุและรักษาร่องรอย ระบบปฏิบัติการลริหารแต่ละโปรแกรมประยุกต์ในระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผู้ใช้ (โปรแกรมกระดาษทำการ โปรแกรมประมวลผลคำ Web browser) เป็น task แยกและให้ผู้ใช้ดูและรายการควบคุมบนรายการ task ถ้าโปรแกรมให้คำขอ I/O เช่น อ่านไฟล์หรือเขียนออกเครื่องพิมพ์ จะมีการสร้าง thread ข้อมูลรักษาเป็นส่วนหนึ่งของ thread ยอมให้โปรแกรมที่ได้รับการเข้าใหม่ไปที่สถานที่ถูกต้องเมื่อปฏิบัติการ I/O ซับซ้อน ขณะที่ การใช้พร้อมกันของโปรแกรมได้รับการรักษาบนอีก thread ระบบปฏิบัติการส่วนใหญ่ในปัจจุบันให้การสนับสนุนสำหรับทั้ง multitask และ multithread ระบบเหล่านี้ยอมให้ multithread ภายในกระบวนการของโปรแกรม ดังนั้นระบบนี้ประหยัดค่าโสหุ้ยของการสร้างกระบวนใหม่สำหรับแต่ละ thread

ข้อกำหนด POSIX.4a C ให้ชุดของ application program interface ที่ยอมให้ผู้เขียนโปรแกรมรวมการสนับสนุน thread ในโปรแกรม เครื่องมือพัฒนาโปรแกมระดับสูงและระบบย่อยการประยุกต์ และ middleware ให้การอำนวยความสะดวกในการบริหาร thread ภาษาที่สนับสนุน object-oriented programming สะดวกและรองรับ multithread ในหลายวิธี Java สนับสนุน multithread โดยการรวม synchronization modifier ในไวบากรณ์ภาษา โดยให้การพัฒนา class สำหรับ multithread ที่สามารถได้รับการ inherit โดยอีก class และโดยการทำ garbage collection ในพื้นหลัง (ฟื้นฟูพื้นที่ข้อมูลที่ไม่ได้ใช้อีกแล้ว) สำหรับ multithread

ศัพท์เกี่ยวข้อง

class, Java, object-oriented programming, operating system, POSIX, Usenet, C, middleware, task

update: 6 กันยายน 2548

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase