IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

transaction

ที่มา SearchSOA.com

  :   ผู้ชม 12730

transcoding เป็นความสามารถในการปรับไฟล์ดิจิตอล ดังนั้นเนื้อหาสามารถได้รับการดูจากอุปกรณ์แตกต่างกัน การทำงานเหมือนกับล่าม transcoder แปลไฟล์ไปสู่รูปแบบเหมาะสมสำหรับผู้ใช้ การแปลได้รับการสร้างตามอัลกอริทึมการคำนวณซับซ้อนและต้องการประมวลทรัพยากรสำคัญ

แม่ข่าย transcoding และบริการจัดรูปแบบวัตถุดิบใหม่ที่จะต้องได้รับการพัฒนาสำหรับแพล็ตฟอร์มต่างกัน สิ่งเหล่านี้ใช้ทั่วไปสำหรับการปรับเนื้อหาสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือวิดีโอ มีหลายวิธีที่ transcoding สามารถเกิดขึ้นแต่กระบวนโดยรวมยังคงเหมือนกัน รูปแบบต้นแหล่งคือ การแปลไปสู่รูปแบบระดับกลางและจากนนั้นแปลใหม่ไปสู่รูปแบบที่อุปกรณ์ของผู้ใช้รับรู้

ตัวอย่าง วัตถุดิบดั้งเดิมได้รับการวิเคราะห์โดยโปรแกรมที่สร้างเวอร์ชันแยกที่เก็บคำอธิบาย (annotation) คำอธิบายนี้รวมสารสนเทศที่จะสั่งกระบวนการจัดรูปแบบใหม่ เมื่อคำขอสำหรับไฟล์ได้รับการส่งมาที่แม่ข่ายโฮสต์ แม่ข่ายส่งเวอร์ชัน annotation ไปยังโปรแกรมประยุกต์การเขียน วัตถุดิบนี้ได้รับการจัดรูปแบบใหม่และส่งไปยัง proxy server แม่ข่ายนี้เข้าถึงสารสนเทศเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่พอใจและปรับวัตถุดิบตามความต้องการก่อนส่งมอบให้กับผู้ใช้

มีสองตัวเลือกสำหรับผู้ต้องการการจัดรูปแบเนื้หาอัตโนมัติ คือ การใช้ผลิตภัณฑ์ transcoding server หรือใช้ transcoding service บริการ transcoding service เป็น application service providers (ASP) ที่รับผิดชอบสำหรับกระบวนการทั้งหมดและส่งมอบเนื้อหารูปแบบจากวัตถุดิบ legacy

สารสนเทศเพิ่มเติม

Brendon Mills : เขียนเกี่ยวกับการปฏิรูปของ transcoding

ศัพท์เกี่ยวข้อง

proxy server

update: 10 ธันวาคม 2551

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase