IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

video conference

ที่มา SearchMobileComputing.com

  :   ผู้ชม 12726

videoconference หรือ video conferencing เป็นการเชื่อมต่อสดระหว่างประชาชนในสถานที่แยกจากกันสำหรับวัตถุประสงค์การสื่อสาร ตามปกติ จะเกี่ยวกับเสียง ข้อความและวิดีโอ ลักษณะง่ายที่สุด videoconference ให้การส่งผ่านภาพสถิตและข้อความระหว่างสองสถานที่ ลักษณะทันสมัยมากที่สุด จะเป็นการส่งผ่านภาพวิดีโอเคลื่อนไหวและเสียงคุณภาพสูงระหว่างหลายสถานที่

ซอฟต์แวร์ videoconference กลายเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาตรฐานอย่างรวดเร็ว ตัวอย่าง NetMeeting ของ Microsoft ได้รวมอยู่ใน Windows 2000 และมีให้ดาวน์โหลดฟรีจากโฮมเพจ NetMeeting สำหรับการใช้ส่วนบุคคล ซอฟต์แวร์ videoconference ฟรีหรือไม่แพง และกล้องดิจิตอลจัดให้ผู้ใช้การเชื่อมต่อสดง่ายและถูกกับเพื่อนและครอบครัวห่างไกล ถึงแม้ว่าคุณภาพเสียงและวิดีโอของการตั้งค่าขั้นต่ำไม่สูง แต่ผลประโยชน์โดยของการเชื่อมวิดีโอและการประหยัดระยะทางอาจจะชักชวนได้ดี

ผลประโยชน์สัมผัสได้สำหรับธุรกิจในการใช้ videoconference ทำให้ต้นทุนการเดินทางต่ำลงและได้ผลประโยชน์จากการเสนอ videoconference เป็นการบริการลูกค้า ผลประโยชน์สัมผัสไม่ได้อำนวยความสะดวกกับกลุ่มทำงานต่างระยะทางภูมิศาสตร์และความรู้สึกเข้มแข็งของชุมชนท่ามกลางการติดต่อทางธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ในด้านกลุ่มทำงาน ผู้ใช้สามารถแช๊ท ส่งผ่านไฟล์ โปรแกรมแบ่งปัน ส่งและรับข้อมูลกราฟิก และเครื่องคอมพิวเตอร์สื่อสารจากสถานที่ห่างไกล ในระดับส่วนบุคคลมากขึ้น การเชื่อมต่อ หน้า-ต่อ-หน้า เพิ่มการสื่อสารไม่ใช้คำพูดเพื่อแลกเปลี่ยนและยอมให้ผู้เข้าร่วมพัฒนาความรู้สึกเข้มแข็งของความคุ้นเคยส่วนบุคคลที่พวกเขาอาจจะไม่เคยพบกันในสถานที่เดียวกัน

videoconference สามารถพูดผ่านโทรศัพท์พร้อมภาพ Microsoft อ้างถึงความคาดหวังของแพ็คเกจ NetMeeting เป็น “web phone” และตั้งข้อสังเกตว่า videoconference จะกลายเป็นโหมดสำคัญของการสื่อสารทางไกลในอนาคต

update: 8 พฤษภาคม 2550

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase