IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

virtualization

ที่มา SearchServerVirtualization.com

  :   ผู้ชม 12730

virtualization เป็นการสร้างเวอร์ชันเสมือน (แทนที่เป็นของจริง) ของบางสิ่ง เช่น ระบบปฏิบัติการ แม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บ หรือทรัพยากรเครือข่าย

บางทีคุณอาจจะรู้บ้างเล็กน้อยเกี่ยวกับ virtualization ถ้าคุณแบ่งฮาร์ดไดร์ฟเป็นหลายพาร์ติชัน พาร์ติชันเป็นการแบ่งทางตรรกะขอองไดร์ฟฮาร์ดดิสก์เพื่อสร้างฮาร์ดไดร์ฟสองตัวแยกในทางปฏิบัติ

virtualization ของระบบปฏิบัติการเป็นการใช้ซอฟต์แวร์ที่ยอมให้ชิ้นของฮาร์ดแวร์สามารถใช้ระบบปฏิบัติการหลายระบบในเวลาเดียวกัน เทคโนโลยีนี้เริ่มบนเมนเฟรมหลายทศวรรษแล้ว ยอมให้ผู้บริหารระบบเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเปล่าพลังการประมวลผลราคาแพง

ในปี 2005 ซอฟต์แวร์ virtualization ได้รับการปรับปรุงให้เร็วกว่าใครจะจินตนาการได้ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญ มีสามพื้นที่ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ virtualization กำลังสร้างหลักหมายกับ network virtualization, storage virtualization และ server virtualization

- network virtualization เป็นวิธีการผสมทรัพยากรที่มีให้ในเครือข่ายโดยการแบ่งแบนด์วิดท์ที่มีให้กับช่อง (channel) แต่ละช่องเป็นอิสระจากกัน แต่ละช่องสามารถได้รับการกำหนดค่า (กำหนดค่าใหม่) ให้กับแม่ข่ายหรืออุปกรณ์เฉพาะตามเวลาจริง ความคิดนี้คือ virtualization ปลอมแปลงความซับซ้อนของเครือข่ายจริงโดยการแบ่งให้เป็นส่วนของการจัดการ เหมือนกับการแบ่งพาร์ติชันฮาร์ดไดร์ฟเพื่อทำให้ง่ายต่อการจัดการไฟล์
- storage virtualization เป็นการทำพูลของอุปกรณ์จัดเก็บทางกายภาคจากอุปกรณ์จัดเก็บเครือหลายชุดให้ปรากฏเป็นอุปกรณ์จัดเก็บเดียวที่จัดการแผงคุมควบกลาง storage virtualization ได้รับการใช้อย่างปกติใน storage area networks (SAN)
- server virtualization เป็นการปกคลุมทรัพยากรแม่ข่าย (รวมถึงจำนวนของเครื่องแม่ข่ายทางกายภาคแต่ละเครื่อง โพรเซสเซอร์ และระบบปฏิบัติการ) จากผู้ใช้แม่ข่าย ความมุ่งหมายคือกันผู้ใช้จากความเข้าใจและจัดการรายละเอียดของทรัพยากรแม่ข่าย ขณะที่เพิ่มการแบ่งปันและใช้ประโยชน์ทรัพยากร การบำรุงรักษาขีดความสามารถในการขยาย

virtualization สามารถมองว่าเป็นส่วนหนึ่งแนวโน้มโดยรวมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรขนาดใหญ่ ที่รวมระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ (autonomic computing) สถานการณ์จำลองที่สภาพแวดล้อมเทคโนโลยีสารสนเทศจะสามารถจัดการตัวเองบนพื้นฐานการรับรู้กิจกรรม และการใช้ประโยชน์คอมพิวเตอร์ (utility computing) ซึ่งพลังการประมวลผลคอมพิวเตอร์ได้รับการใช้ประโยชน์ให้ลูกข่ายได้รับเต็มที่ตามความจำเป็น เป้าหมายปกติของ virtualization คือรวมศูนย์ภาระการบริหาร ขณะที่ปรับปรุงด้านปริมาณและภาระงาน

ศัพท์เกี่ยวข้อง

bandwidth, channel, operating system, server, virtual, partition, SAN, utility computing, autonomic computing, real time, scalability

update: 3 ธันวาคม 2553

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase