IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

virus

ที่มา SearchSecurity.com

  :   ผู้ชม 12735

ในคอมพิวเตอร์ virus (ไวรัส) เป็นโปรแกรมหรือคำสั่งโปรแกรมที่จำลองโดยการทำสำเนาหรือเริ่มต้นคัดลอกไปยังอีกโปรแกรม boot sector ของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเอกสาร ไวรัสสามารถได้รับการส่งผ่านเป็นไฟล์แนบในอีเมล์หรือไฟล์ดาวน์โหลด หรือปรากฎบนดิสเก็ตหรือซีดี แหล่งตัวกลางนี้ของอีเมล์ ไฟล์ดาวน์โหลดหรือดิสเก็ตที่ได้รับมักจะไม่ได้ระวังว่าบรรจุไวรัสไว้ ไวรัสบางชนิดให้ผลทันทีที่มีการประมวลผล ไวรัสจะรอกว่าสภาพแวดล้อมที่คำสั่งนี้ได้รับการประมวลผลโดยเครื่องพิวเตอร์นั้น ไวรัสบางชนิดเป็นเนื้องอกไม่อันตรายหรือชอบล้อเล่นและมีผลเพียง (บอกว่า “Happy Birthday”) แต่บางตัวอันตรายมาก เช่น ลบข้อมูล หรือเป็นสาเหตุให้ฮาร์ดดิสก์ต้องฟอร์แม็ตใหม่ ไวรัสที่จำลองตัวเองโดยส่งตัวเองใหม่เป็นไฟล์แนบอีเมล์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของข่าวสารเครือข่ายที่เรียกว่า worm

โดยทั่วไป ไวรัสมีสามชั้นหลัก

File infectors. ไวรัสติดต่อบางชนิดแนบตัวเองกับไฟล์โปรแกรม ปกติเป็นไฟล์ .COM หรือ .EXE บางชนิดสามารถติดต่อกับโปรแกรมซึ่งต้องมีการประมวลผล รวมถึงไฟล์ .SYS, .OVL, .PRG และ .MNU เมื่อโปรแกรมได้รับการโหลด ไวรัสได้รับการโหลดไปด้วย ไวรัสติดต่ออื่นมาถึงทั้งบรรจุในโปรแกรมและสคริปต์ที่ส่งเป็นไฟล์แนบกับอีเมล์

System or boot-record infectors. ไวรัสติดต่อที่มีคำสั่งประมวลผลเหล่านี้พบในพื้นที่ของระบบแน่นอนบนดิสก์ ไวรัสเหล่านี้ติดกับ boot sector ของ DOS บนดิสก์หรือ Master Boot Record บนฮาร์ดดิสก์ สถานการณ์จำลองได้รับดิสก์เก็ตจากแหล่งบริสุทธิ์ที่บรรจุไวรัส boot disk เมื่อระบบปฏิบัติการกำลังเรียกใช้ ไฟล์บนดิสก์สามารถได้รับการอ่านโดยไม่เปลี่ยนไปที่ไวรัส boot disk อย่างไรก็ตาม ถ้าทิ้งดิส์เก็ตไว้ในไดร์ฟ จากนั้นปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโหลดระบบปฏิบัติการใหม่ คอมพิวเตอร์จะมองไปที่ไดร์ฟ A ก่อน ค้นหาดิสก์เก็ตที่มีไวรัส boot disk แล้วโหลด และทำให้ความเป็นไปได้อย่างชั่วคราวเพื่อใช้ฮาร์ดดิสก์ (ใช้เวลาหลายวันในการฟื้นฟู) สิ่งนี้จึงทำให้ต้องมั่นใจว่าต้องมีฟล๊อปปีไดร์ฟ

Macro viruses. นี่เป็นไวรัสทั่วไปและทำให้เสียหายน้อย Macro viruses ของโปแกรมประยุกต์ Microsoft Word และแทรกคำหรือวลีที่ไม่ต้องการ

การป้องกันดีที่สุดต่อไวรัสคือรู้แหล่งของโปรแกรมหรือไฟล์ที่โหลดเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเปิดจากโปรแกรมอีเมล์ เพราะสิ่งนี้ลำบาก จึงต้องซื้อซอฟต์แวร์ต่อต้านไวรัสที่สามารถสแกนไฟล์แนบอีเมล์และตรวจสอบไฟล์ทั้งหมดตามระยะเวลาและลบไวรัสที่พบ จากครั้งต่อครั้ง อาจจะรับข่าวสารการเตือนอีเมล์ของไวรัสใหม่ ถ้าไม่มีการเตือนจากต้นแหล่งที่รู้จัก โอกาสที่ดีที่การเตือนคือ virus hoax

ไวรัสคอมพิวเตอร์ ดึงจากประวัติไวรัส คำนี้มาจากภาษาลาตินว่า ของเหลวบอบบางหรือยาพิษ

สารสนเทศเพิ่มเติม

SearchSecurity.com : มีชุดการเชื่อมโยงทรัยากรต่อสู้ไวรัส
SearchSecurity.com : "Learn IT: Viruses & Other Malware - Detection, Prevention, and Cure" มีสารสนเทศเพิ่มเติม
Symantec : ให้อภิธานศัพท์ความปลอดภัย

ศัพท์เกี่ยวข้อง

boot, worm, Master Boot Record, bootable floppy, antivirus software, virus hoax

update: 10 กรกฎาคม 2549

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase