IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

virus

ที่มา SearchSecurity.com

  :   ผู้ชม 14259

ในคอมพิวเตอร์ virus (ไวรัส) เป็นโปรแกรมหรือคำสั่งโปรแกรมที่จำลองโดยการทำสำเนาหรือเริ่มต้นคัดลอกไปยังอีกโปรแกรม boot sector ของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเอกสาร ไวรัสสามารถได้รับการส่งผ่านเป็นไฟล์แนบในอีเมล์หรือไฟล์ดาวน์โหลด หรือปรากฎบนดิสเก็ตหรือซีดี แหล่งตัวกลางนี้ของอีเมล์ ไฟล์ดาวน์โหลดหรือดิสเก็ตที่ได้รับมักจะไม่ได้ระวังว่าบรรจุไวรัสไว้ ไวรัสบางชนิดให้ผลทันทีที่มีการประมวลผล ไวรัสจะรอกว่าสภาพแวดล้อมที่คำสั่งนี้ได้รับการประมวลผลโดยเครื่องพิวเตอร์นั้น ไวรัสบางชนิดเป็นเนื้องอกไม่อันตรายหรือชอบล้อเล่นและมีผลเพียง (บอกว่า “Happy Birthday”) แต่บางตัวอันตรายมาก เช่น ลบข้อมูล หรือเป็นสาเหตุให้ฮาร์ดดิสก์ต้องฟอร์แม็ตใหม่ ไวรัสที่จำลองตัวเองโดยส่งตัวเองใหม่เป็นไฟล์แนบอีเมล์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของข่าวสารเครือข่ายที่เรียกว่า worm

โดยทั่วไป ไวรัสมีสามชั้นหลัก

File infectors. ไวรัสติดต่อบางชนิดแนบตัวเองกับไฟล์โปรแกรม ปกติเป็นไฟล์ .COM หรือ .EXE บางชนิดสามารถติดต่อกับโปรแกรมซึ่งต้องมีการประมวลผล รวมถึงไฟล์ .SYS, .OVL, .PRG และ .MNU เมื่อโปรแกรมได้รับการโหลด ไวรัสได้รับการโหลดไปด้วย ไวรัสติดต่ออื่นมาถึงทั้งบรรจุในโปรแกรมและสคริปต์ที่ส่งเป็นไฟล์แนบกับอีเมล์

System or boot-record infectors. ไวรัสติดต่อที่มีคำสั่งประมวลผลเหล่านี้พบในพื้นที่ของระบบแน่นอนบนดิสก์ ไวรัสเหล่านี้ติดกับ boot sector ของ DOS บนดิสก์หรือ Master Boot Record บนฮาร์ดดิสก์ สถานการณ์จำลองได้รับดิสก์เก็ตจากแหล่งบริสุทธิ์ที่บรรจุไวรัส boot disk เมื่อระบบปฏิบัติการกำลังเรียกใช้ ไฟล์บนดิสก์สามารถได้รับการอ่านโดยไม่เปลี่ยนไปที่ไวรัส boot disk อย่างไรก็ตาม ถ้าทิ้งดิส์เก็ตไว้ในไดร์ฟ จากนั้นปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโหลดระบบปฏิบัติการใหม่ คอมพิวเตอร์จะมองไปที่ไดร์ฟ A ก่อน ค้นหาดิสก์เก็ตที่มีไวรัส boot disk แล้วโหลด และทำให้ความเป็นไปได้อย่างชั่วคราวเพื่อใช้ฮาร์ดดิสก์ (ใช้เวลาหลายวันในการฟื้นฟู) สิ่งนี้จึงทำให้ต้องมั่นใจว่าต้องมีฟล๊อปปีไดร์ฟ

Macro viruses. นี่เป็นไวรัสทั่วไปและทำให้เสียหายน้อย Macro viruses ของโปแกรมประยุกต์ Microsoft Word และแทรกคำหรือวลีที่ไม่ต้องการ

การป้องกันดีที่สุดต่อไวรัสคือรู้แหล่งของโปรแกรมหรือไฟล์ที่โหลดเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเปิดจากโปรแกรมอีเมล์ เพราะสิ่งนี้ลำบาก จึงต้องซื้อซอฟต์แวร์ต่อต้านไวรัสที่สามารถสแกนไฟล์แนบอีเมล์และตรวจสอบไฟล์ทั้งหมดตามระยะเวลาและลบไวรัสที่พบ จากครั้งต่อครั้ง อาจจะรับข่าวสารการเตือนอีเมล์ของไวรัสใหม่ ถ้าไม่มีการเตือนจากต้นแหล่งที่รู้จัก โอกาสที่ดีที่การเตือนคือ virus hoax

ไวรัสคอมพิวเตอร์ ดึงจากประวัติไวรัส คำนี้มาจากภาษาลาตินว่า ของเหลวบอบบางหรือยาพิษ

สารสนเทศเพิ่มเติม

SearchSecurity.com : มีชุดการเชื่อมโยงทรัยากรต่อสู้ไวรัส
SearchSecurity.com : "Learn IT: Viruses & Other Malware - Detection, Prevention, and Cure" มีสารสนเทศเพิ่มเติม
Symantec : ให้อภิธานศัพท์ความปลอดภัย

ศัพท์เกี่ยวข้อง

boot, worm, Master Boot Record, bootable floppy, antivirus software, virus hoax

update: 10 กรกฎาคม 2549

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase